ARBETSTIDSVERKTYG

ARBETSTIDSVERKTYGET är ett excelbaserat verktyg som används för registrering och utvärdering av arbetstiden inom den egna nötköttsproduktionen. Verktyget kan också användas som stöd vid funderingar runt nyinvesteringar i utrustning, utökning av verksamheten, generationsskifte eller vid nyanställning av personal etc.

Indata och Resultat

Du registrerar själv din arbetstid och för in uppgifterna i exceldokumentet. Verktyget räknar fram den totala tidsåtgången för respektive arbetsmoment samt den totala tidsåtgången i produktionen under ett år. Resultatet presenteras även i en figur som visar hur tidsåtgången fördelar sig mellan olika arbetsmoment.

Verktyget behandlar endast de arbetsmoment som direkt rör nötköttsproduktionen, vilket innebär att produktionen av foder och strö inte registreras.

Kostnad

750 kr per kalenderår.

Beställning

Du beställer ARBETSTIDSVERKTYGET genom att klicka här.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår