Ny som nötköttsföretagare

Att börja med nötköttsproduktion är inte något som sker snabbt och enkelt, utan många hänsyn behöver tas. Nötköttsproduktionen är visserligen en produktionsform där många företag utvecklas i etapper, men trots det är det viktigt att processen är lyckosam för att företagen ska uppnå lönsamhet så snart som möjligt. Lönsamma företag är en förutsättning för tillväxt i nötköttsproduktionen, och det är viktigt att de som satsar nytt på nötköttsproduktion får goda förutsättningar för att lyckas.

Det finns mycket kunskap om de olika delarna i uppstarten av ett nötköttsföretag, men vi upplever ett stort behov av att, utifrån den faktakunskap som finns, skapa ett underlag och ett forum för att genomföra processen det innebär att starta med nötköttsproduktion, dels för att komma igång med företagen, men också att hitta kollegor som är i samma skede och som man kan utbyta tankar och erfarenheter med. Dessutom vill vi i projektet ta tillvara de erfarenheter som redan finns från andra företagare.

Projektet, som är indelat i flera delar, ska vägleda och tydliggöra de olika hänsyn som behöver tas för att börja med, eller ändra inriktning i, nötköttsföretagande. Projektet ska  vara en motor och en vägledning i processen, med underlag till beräkningar och ställningstaganden både genom faktainsamling, seminarier, webmöten, kunskapsinhämtning på gård och erfarenhetsutbyten.

Projektet har genomförts under 2016/2017. Materialet hittar du här!

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår