Lean Lantbruk

Bakgrund

Lean är en företagsfilosofi som ursprungligen kommer från Toyota i Japan. Lean handlar framför allt om långsiktigt tänkande och effektivisering genom att identifiera och minska olika typer av slöseri. Till stor del handlar lean om enkelhet, sunt förnuft och att arbeta på ett smartare sätt. 
För mer information om vad lean innebär, läs artikeln Lean - ett smartare sätt att arbeta, som du hittar här till vänster.

Lean är ett relativt nytt begrepp inom det svenska lantbruket, men sedan 2010 pågår en nationell satsning om att introducera lean i det svenska lantbruket, det s.k. Lean Lantbruk. Lean Lantbruk är ett nationellt samarbetsprojekt med finansiellt stöd från EU. Projektet ägs av LRF, men ytterligare ett antal organisationer är delaktiga i arbetet med att på olika sätt lyfta och främja Lean Lantbruk, nämligen Hushållningssällskapen, LRF Konsult, Växa Sverige, Gård & Djurhälsan, SLU, SLA, JTI och Jordbruksverket. 

Syfte

Syftet med Lean Lantbruk är att göra de medverkande lantbruks- och trädgårdsföretagen: 

  • Konkurrenskraftigare
  • Resurseffektivare 
  • I ständig förbättring/utveckling

Mål och målgrupp

Målet är att de deltagande företagen, efter avslutat coachning, ska kunna driva sitt leanarbete själva.

Lean Lantbruk vänder sig till dig som lantbruksföretagare eller trädgårdsföretagare som vill utveckla ditt företag. Lean Lantbruk vänder sig både till företag med anställd personal och till mindre familjeföretag och enmansföretag. Det viktiga är inte företagets storlek, utan företagets vilja att utvecklas och förbättras.

Så går det till

Som medverkande lantbruks- eller trädgårdsföretag i Lean Lantbruk tilldelas du en leancoach som under en ca 18 månader lång period coachar ditt företag och hjälper till att introducera lean i er verksamheten. Arbetet inleds med att leancoachen introducerar personalen i vad lean är och hur arbetet går till. Det fortsatta arbetet är sedan uppdelat i moduler där de första delarna går ut på att alla tillsammans beskriver hur det nuvarande läget ser ut, vart ni vill och vilka värderingar och principer som ska styra arbetet mot målen. Slutligen introduceras de olika leanverktygen som finns för att lära ut principer och tankesätt. Under arbetet träffar ni er leancoach med jämna mellanrum. Leancoachen har ett coachande arbetssätt, vilket innebär att lantbrukaren och företagets medarbetare, under guidning av coachen, själva arbetar fram förbättringar och lösningsförslag. Läs mer om vad Lean Lantbruks 18-månadersutbildning innehåller och vad det kostar att delta, i informationsbladet om Lean Lantbruk som du hittar här till höger på sidan.

Det här händer just nu i projektet

Just nu söker Lean Lantbruk ännu fler lantbruksföretag som är intresserade av att arbeta med lean i den egna verksamheten. Är du intresserad? Gör då en intresseanmälan på Lean Lantbruks hemsida eller kontakta någon av Gård & Djurhälsans utbildade leancoacher för mer information. Intresseanmälan är inte bindande!

Kontaktpersoner

Sofie Johansson                        Ingvar Eriksson

013-24 48 49                              013-24 48 44

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår