De svenska gårdarna

Sverige ingick 2016-2018 med totalt tre gårdar i den internationella jämförelsen, en dikogård och två ungnötsgårdar. Dikogården är integrerad men redovisas som två, uppdelat på diko och ungnöt, enligt Agri Benchmarkmodell. Gårdarna namnges efter medeldikoantal för dikor och antal djur till slakt per år för ungnöt. Den svenska dikogården heter därför Sverige-95 2016-2017 och Sverige-110 2018. Ungnötgårdarna heter Sverige-100 2016-2017 och Sverige-80 2018 för den integrerade och Sverige-230 för den med mjölkrastjurar till slakt. Gårdarna är inget medeltal för Sverige, vilket de heller inte ska vara, men de ska representera en typisk produktion för landet och för området. De ska använda sig av de produktionsmetoder som är brukligt och vanligt förekommande. Samtliga svenska gårdar har förhållandevis bra produktionsresultat och driver sina företag professionellt. 
Under 2013-2015 ingick Sverige med totalt 5 gårdar. Under dessa år gjordes jämförelser för ytterligare en dikogård, Sverige-100c och en ungnöt, Sverige-150, utöver de tre som ingår 2016-2018.

Dikogården

Sverige-95, Sverige-110
Gården drivs ekologiskt och finns i Småland, stödområde 5a och 5b. Driften består av 95-110 dikor som är korsningar mellan Charolais, Angus och Limousin. Totalt hävdar dikorna ca 80 ha naturbetesmark och utöver det, betas 60 ha åkermark. Ensilaget lagras i plansilo och skördas med egen maskinpark.

Ungnötsgårdarna

Sverige-100, Sverige-80
Ekologisk ungnötsproduktion i Småland, stödområde 5a och 5b. Cirka 50-70 tjurar och 24-30 kvigor av tung köttras föds upp per år till slakt. Kvigorna betar ca 13 ha naturbete och 10 ha åkermarksbete. Tjurarna utfodras med egen spannmål och ensilage, kvigorna med enbart ensilage. Ensilaget lagras i plansilo och skördas med egen maskinpark. Kvigorna inhyses i stall med liggbås och tjurarna går på djupströbädd med skrapad gång. I analyserna tas bara handjurens produktionsresultat med för att få en mer rättvis jämförelse mellan länderna.

Sverige-230
Föder upp ca 230 mjölkrastjurar per år till slakt. Gården är belägen i Västra Götaland i stödområde 5b. Företaget köper in tvåveckors gamla mjölkraskalvar genom mellangårdsavtal. Foderstaten består av ensilage, spannmål, koncentrat, mineraler och utfodras som fullfoder. En tredjedel av foderspannmålen odlas på gården, resterande köps in i närområdet i samband med skörd. Egen maskinpark för ensilageskörd, lagring i tornsilo. Tjurarna föds i huvudsak upp på liggbås.

 

Gårdar som ingick i Agri Benchmark 2013-2015

Sverige-100c
Gården finns i Västra Svealand i stödområde 4a och region 5 för gårdsstöd. Dikorna är korsningskor av köttras. Gården drivs ekologiskt och allt bete sker på åkermark, varav en del är långliggande vallar. Korna utfodras med rundbalsensilage och maskinstation anlitas för pressning och plastning. Stallet är ett liggbåsstall. Samtliga tjurkalvar och kvigkalvar som inte behövs för egen rekrytering säljs i samband med avvänjning.

Sverige-150
Gården är belägen i södra Sverige utanför område för kompensationsstöd och ligger i region 3 för gårdsstöd. Föder upp 150 köttrastjurar per år av tung köttras. Gården är självförsörjande på ensilage, majsensilage och foderspannmål. Utöver detta ingår hp-massa, koncentrat och mineraler i foderstaten. Tjurarna föds upp på djupströbädd med skrapad gång. Utöver slåtter köps hela grovfoderkedjan in.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår