2018-12-14

Undvik att ge enbart halm till nötboskap!

Sommarens torka med dålig ensilageskörd har gjort att man på många håll ökar andelen halm i utfodringen. Halm är ett bra foder, men ett foder som har högre fiberinnehåll och en lägre smältbarhet än vad t ex ensilage har. Det är dock viktigt att du inte enbart ger halm i foderstaten till dina djur, då det finns stor risk för inpackning och stopp i fodersmältningen. Det är främst obehandlad halm, spannmålshalm eller fröhalm, som inte bör ges som enda foder till nötkreatur, utan ska kompletteras med ensilage eller kraftfoder.

Gård & Djurhälsan har i veckan via sin obduktionsverksamhet upptäckt djur som avlidit till följd av kompakt stopp i bladmage/löpmage. De foderrester som orsakat stopp i matsmältningen hos djuren, är i princip homogent material av halm. Halm kan visserligen tillgodose det totala näringsbehovet per dag, men halmen har för låg smältbarhet och för lite tillgängligt protein för att djuren ska kunna ta tillvara det fullt ut.

Genom att komplettera halmen med ensilage, spannmål, kraftfoder eller annan form av foder med lättillgänglig energi och protein kan mikroorganismerna få näring att fortsätta bryta ner fibern i halmen, så att näringen blir tillgänglig för djuren. Tidigare ammoniakbehandlad halm ökar också smältbarheten av fibern, vilket minskar risken för förstoppning. Det är viktigt att notera att gräsfröhalm inte kan ammoniakbehandlats, på grund av risken för att utveckla giftiga ämnen i gröna växtrester.

Det finns många fördelar med att utfodra djur med halm, det bidrar till struktur och stimulerar idissling. Halm är också ett bra fodermedel att dryga ut fodergivan med, när djuren orkar äta mer än de egentligen behöver utifrån sin produktionsstatus, som till exempel dikor under lågdräktighet.

Halmens kvalitet och smältbarhet skiljer sig åt mellan olika sädesslag, men sommarens varma och torra väder har påverkat både halmkvaliteten och avkastningen på halm. Detta har inneburit att man tar tillvara halm som foder i år från samtliga sädesslag, och kan innebära att smältbarheten i halmen varierar och därmed kan bidra till de problem som setts på de obducerade djuren.


Var uppmärksam på:
  • Att djuren äter och gödslar som de ska
  • Vattentillgång
  • Trumsjukesymptom
  • Att samtliga djur har tillgång till kompletteringsfodret
Vid mycket halm i foderstaten, tänk på:
  • Komplettera med ensilage eller kraftfoder
  • Mineraler
  • God vattentillgång

Vid stor andel halm i foderstaten; komplettera med mer lättillgänglig näring i form av exempelvis ett par kg ts ensilage per dag eller ett kg spannmål eller kraftfoder. I områden med tillgång till t ex drav eller drank kan detta också vara ett lämpligt komplement till halm. Beroende på vilka praktiska möjligheter som finns på gården kan man antingen t ex varva med ensilage och halm varannan dag, alternativt att man kompletterar halmen dagligen med exempelvis ovan nämnda foder. Komplettering med begränsad mängd av ensilage eller kraftfoder underlättas naturligtvis av att djuren har tillgång till en ätplats per djur.

Ta stöd om du känner dig osäker i din utfodring till djuren: Misstänker du att dina djur mår dåligt kontakta din lokala djurhälsoveterinär. Har du ytterligare frågor kring foder kontakta Gård & Djurhälsan för stöd och bättre framtida foderhantering.

Se kontaktuppgifter: https://www.gardochdjurhalsan.se/sv/kontakt/not/

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår