Foderförluster från inläggning till utfodring

Danska forskare har mellan åren 2009-2011 följt åtta olika besättningar runt om i Danmark för att försöka ta reda på hur stora foderförlusterna blir från det att fodret läggs in i silon tills det att fodret når foderbordet. Både vallensilage och majsensilage fanns med i studien.

Resultaten visar att det i genomsnitt förloras 4 % av ts under fodrets väg från inläggning i silon till fodret ligger på foderbordet. Detta gäller både vall- och majsensilage. Variationerna var dock stora (ca 1-12 % av ts), både mellan gårdarna, men även inom samma gård men mellan olika år.

I studien konstaterades att framför allt följande saker ska tas i beaktan för att uppnå så små förluster som möjligt:

  • Försök att uppnå en bra ensilerbar gröda
  • Lägg aldrig torrt gräs ovanpå blött gräs i silon
  • Undvik kontaminerat ensilage
  • Frostskadad majs ska skördas snarast möjligt
  • Fyll silon upp till kanten och inte mer (undvik en överfylld silo)
  • Lär er att beräkna den nödvändiga kapaciteten för att uppnå en ordentlig packning i silon, framför allt längs kanterna
  • Planera utfodringen med hänsyn till nödvändig uttagshastighet i silon (17 cm på vintern och 25 cm på sommaren)
  • Undvik att täcka av silon för flera dagar framöver
  • Bestäm och skriv ner fasta arbetsrutiner för uttagning ur silon och följ dessa

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår