Uppsättning av permanenta elstängsel

Planera stängslets sträckning

Börja med att planera stängslets sträckning. Försök att få så långa, raka sträckor som möjligt. Ta bort det gamla stängslet och röj rent från sly, buskar och träd. Om stängslet gränsar till skogsmark kan det ofta var bra att sätta stängslet några meter in i skogen. 

Hörnstolpar

Ett väluppsatt stängsel med väl spända trådar ser inte bara bra ut, utan hägnar också bättre. Hörnstolparna och brytstolparna (där stängslet ändrar riktning) kommer att utsättas för stora krafter. Att dessa är ordentligt förankrade är därför viktigt. Dessa stolpar måste vara kraftigare än stängselstolparna. Gamla el- eller telestolpar fungerar bra. Stolpen kan med fördel lutas ca 5° motsatt dragkraftriktningen. Ju mindre ingrepp i marken du gör ju bättre. Bäst är därför att slå ned dessa stolpar. Det gör man enklast med en stolpnedslagningsmaskin eller med en vibratorplatta på en grävmaskin. Detta arbete kan med fördel lejas in. 

Man kan också borra hål i marken. Det finns olika typer av borrar på marknaden – manuella, motormanuella eller traktordrivna. Bäst är om hålet görs någon centimeter mindre är stolpens diameter varefter stopen trycks eller slås ned.

Är det fråga om enstaka hål kan man givetvis gräva med spade eller speciell hålspade. Undvik att gräva hål med grävmaskin – hålet blir stort och kräver mycket stenfyllning. Gräver du hål måste stolpen stenkilas. Gör först bottenkilningen med mindre stenar som kilas fast mellan stolpen och hålets väggar. Fyll sedan på med den jord du grävt upp och gör sedan jordbandskilningen med större stenar som kilas fast. Gjut aldrig fast en stolpe med betong! Betong håller fukt som snabbt ger rötskador på stolpen och dessutom kan tjälen lyfta stolpen.

Om du använder lastmaskin eller traktorlastare för att trycka ned stolpar får du aldrig låta någon person hålla i stolparna. Mycket svåra olyckor har inträffat då skopor lossnat och fallit över folk eller då stolpar gått av och skadat medhjälparen. En hörnstolpe bör slås eller grävas ned ca en meter. Även om allt görs enligt konstens alla regler kommer stolpen på sikt att börja luta och kommer att behöva rätas. Av detta skäl har alla professionella stängseluppsättare börjat använda den hörnkonstruktion som kallas parallellogram. Här kan man också använda klenare materiel än om man använder hörnstolpe.

Så här tillverkar du ett parallellogram: Gräv eller slå ned två stolpar med 2–3 meters avstånd. Fäst sedan en stolpe horisontellt mellan de övre delarna av dessa båda stolpar. Från hörn- eller grindstolpens nedre del drar du sedan en ståltråd till stolpe nr 2:s övre del. I denna tråd fäster du sedan någon form av trådspännare. Enklast och billigast är en Gripple. Om konstruktionen börjar luta i stängslets riktning kan du sedan enkelt efterspänna och därmed räta upp stolparna.

Strävor

Du kan också använda stävor för att stötta en stolpe. Strävan får inte göras för kort eftersom stolpen, då den utsätts för dragpåkänning, kommer att vältas över strävan.

Ståltråd

Alla hörn- och brytstolpar är nu uppsatta. Med hjälp av en trådvinda drar du nu enkelt ut tråden. Välj en 2,5 mm galvad tråd och börja med stängslets nedersta tråd. Fäst tråden i hörn- eller grindstolpe och isolera tråden med hjälp av hörnrör eller hörnisolator. Säkra tråden genom att göra en ”halv knut” och vrid sedan den fria trådänden flera gånger runt själva stängseltråden. Lämna ca 50 cm av den fria trådänden för att senare kunna förbinda de övriga trådarna eller eventuella grindankare. Tråden sätts på stolpens insida, men vid hörn- eller brytstolpar på stolpens utsida så att dragpåkänningen tas upp av stolpen och inte av isolatorn.

Mellanstolpar

Nu är det dags att placera ut mellanstolparna. Dessa ska sättas i rak linje mellan hörn-, bryt- och grindstolpar. Till mellanstolpar används vanligen 5–7 cm grova trästolpar.

Isolatorer

Den vanliga typen av ringisolator är allt för klen för de krafter som den utsätts för i ett riktigt uppsatt elstängsel med trådspännare. En långtidsisolator är lite dyrare, men betydligt hållbarare. Tråden ska alltid löpa fritt genom isolatorn – vrid aldrig tråden runt isolatorn. Alla isolatorer är känsliga för dragpåkänningar och därför ska alltid tråden dras på stolpens utsida där stängslet ändrar riktning 

Insultimber

Insultimber är ett registrerat varumärke för ett stängselsystem som bygger på en speciell typ av stolpe. Relativt klena stolpar av s.k. hardwood, som är ett samlingsnamn för olika hårda träslag, används. Isolatorer används inte. Avståndet mellan stolparna är 7–10 meter och endast var tredje till var femte stolpe sitter fast i marken. De övriga stolparna står på marken och har endast till uppgift att hålla trådarna på lämplig höjd.

Trådspännare

Trådspännare är ett hjälpmedel som gör att stängseltråden alltid kan hållas spänd. 
Det finns flera olika modeller på marknaden:

  • Gripple – som dels kan användas för att skarva tråd, men som också kan användas som spännare. Gripplen kräver ett specialverktyg för att kunna spännas tillräckligt.
  • Stängselfjädern används främst för att skydda stängslet mot chockbelastningar som exempelvis om en älg springer mot stängslet. Ofta kombineras denna fjäder med någon annan typ av trådspännare.
  • LG-fjädern är en ca 60 cm lång fjäder som när den belastas kan sträckas ut till mer än 150 cm. Tillsammans med en klenare stängseltråd (1,6 mm) kan den användas som enda spännare.

Koppla trådar, grindar, stängselaggregat och strömbrytare

Trådarna är nu spända och mellanstolparna uppsatta. Trådarna ska nu kopplas samman med varandra – använd ordentliga kontaktklämmor så minskar du risken för överslag och problem med störningar på radio, tv, telefon och datorer.

Försäkringsbolagen rekommenderar att stängselaggregatet placeras under tak utomhus. Om någon ledning ska dras inomhus eller i mark måste man på grund av den mycket höga spänningen använda en dubbelisolerande kabel. Ordna med ordentlig jordning.

Många gånger kan det vara bra att kunna koppla till och från delar av ett stängselsystem. En rejäl strömbrytare är därför bra att placera på strategiska platser.

Varningsskylt

När stängslet löper utmed allmän väg eller gångstig ska skyltar sättas upp på siktavstånd, mellan varandra, som varnar för elstängsel.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår