Fodrets väg från fält till mule

Foder och utfodring är en stor och betydelsefull kostnad inom nötköttsproduktionen. Det är därför viktigt att vara både resurs- och arbetseffektiv samt se till helheten i utfodringen. I och med att utfodringen är ett rutinarbete är det också mycket viktigt att vara arbetseffektiv, men samtidigt får inte investeringskostnaden bli allt för hög. Det är också viktigt att se till hela kedjan, från fält/fabrik till fodret är serverat. Systemet ska praktiskt fungera ihop i alla led och dessutom vara ekonomiskt försvarbart.

Gård & Djurhälsan har gjort en sammanställning över olika lagringssystem och utfodringstekniska lösningar på gårdsnivå för både kraftfoder och ensilage. Sammanställningen belyser systemen utifrån både praktiska erfarenheter och ekonomiska aspekter. Material kan användas både som beslutsunderlag i samband med en investering, men också ge praktiska råd i en redan befintlig produktion.

Klicka på länken till höger för att ladda ner materialet eller beställ materialet i en pärm i vår webshop!

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår