Så klarar du foderbrist

Somrar med mycket regn eller sol och torka kan medföra att vallskörden blir mindre än normalt. Detta kan i sin tur orsaka foderbrist under kommande stallperiod. För att kompensera bristen på vallfoder under vintern finns det flera alternativ för att minska foderåtgången och dryga ut grovfodret.

Minska foderåtgången

Avvänj tidigt. Kalvarna är effektiva foderomvandlare, korna är det inte. Under normala år med god tillgång på grovfoder är det naturligtvis mer ekonomiskt att låta korna omvandla gräs till protein av hög kvalitet till kalven, men med brist på grovfoder är det bättre att köpa kraftfoder till kalvarna. Det går totalt sett åt mindre foder till uppfödningen om man utfodrar avvanda kalvar istället för att först låta fodret passera genom korna för att upprätthålla en mjölkproduktion. Dessutom kan avvanda kor klara sig bra på ett sämre bete utan att behöva tillskottsfoder. Ett alternativ kan vara att vänja av en del av kalvarna. Ta i så fall kalvarna från förstakalvarna, som annars behöver foder både för mjölkproduktion och för sin egen tillväxt.

Sälj kalvarna tidigt. Oftast är priset för avvanda kalvar som högst i augusti - september. Detta eftersom det är då uppfödarna vill sätt in djuren. Vänta inte, utan se till att bli av med kalvarna så fort de är avvanda. För mindre dikalvsproducenter, som under normala förhållanden brukar vidareuppföda kalvarna själva, är det kanske mer lönsamt att sälja kalvarna på hösten och satsa på dikorna istället.

Dräktighetsundersök. Se till att du inte har några kor som går tomma! Fodret behövs till de djur som ska producera en kalv.

Gruppera djuren. Ta tillvara alla sätt att minska eventuell överutfodring. Bara genom att dela in korna i två grupper, t ex förstakalvare och kor i lågt hull respektive äldre kor i gott hull, kan du beroende på djurmaterial spara en hel del grovfoder.

Minimera foderspill. Eftersom det finns ont om foder är det extra viktigt att så mycket som möjligt kommer djuren till godo. Kortare grovfoder t ex, ger mindre spill. Undvik att utfodra på marken, använd foderhäckar så mycket som möjligt och lägg ut foder varje dag. Foderbordsavgränsningar eller foderhäckar som tvingar djuren att lyfta och vrida på huvudet då de backar från foderbordet gör att de drar ut mindre på golvet eller marken.

Minska lagringsförluster. Var extra noga med placering och hantering av rundbalar för att minska skador på dem samt för att undvika angrepp av råttor, möss och fåglar.

Vad kan jag göra åt betena?

Börja tillskottsutfodra i tid. Detta tjänar du på till återväxten eftersom hårt betade vallar har svårare att komma igen när det väl börjar regna.

Jämn avbetning. Kan genomföras via t ex rotationsbete och har flera fördelar vid torrperioder. Dels minskar förekomsten av rator vilket leder till ett högre utnyttjande av betet och dels kommer vallarna att åthämta sig snabbare efter torkan om de får återkommande viloperioder.

Finns det andra fodermedel jag kan använda?

Det bästa grovfodret behövs till de växande djuren. Däremot kan korna ofta klara sig bra på alternativa grovfoder med lägre näringsinnehåll, förutsatt att den hygieniska kvaliteten är god.

Halm fungerar bra som enda grovfoder till dikor, förutsatt att foderstaten kompletteras med kraftfoder, t ex spannmål. Se till att det finns ätplatser till alla och dela helst in korna i grupper.

Gräsfröhalm har ungefär samma näringsvärde som spannmålshalm och fungerar också bra till korna. Komplettera med spannmål och se till att alla kor har möjlighet att äta ordentligt av kraftfodret.

Ärthalm har högre innehåll av både energi och råprotein än vad spannmålshalm har. Om korna bara äter ordentligt av denna, kan den fungera som enda grovfoder.

Rapshalm kan användas för att dryga ut vallensilaget. Korna kommer att sortera ut det smakligare vallfodret först, så här gäller det att det finns tillräckligt med ätplatser och helst också att korna är indelade i grupper, så att alla kor kommer åt att äta innan det blir utplockat på foderbordet.

Bra och billiga biprodukter som t ex bröd, morötter, potatisskal eller drav kan vara ett alternativ om de kan hanteras på ett rationellt sätt. Det är också viktigt att du vet näringsinnehållet på det foder du köper så att du kan värdera priset i förhållande till andra foder.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår