Gårdsanpassad kalvningstidpunkt

Målet i dikalvsproduktionen är att producera en tung frisk kalv per diko och år. Variationerna i kalvningstidpunkt är förhållandevis små, och de allra flesta kalvar föds under perioden februari till april. Dock kan det ibland vara intressant att välja en annan kalvningstidpunkt. I materialet Gårdsanpassad kalvningstidpunkt som du hittar här till höger på sidan presenteras fem exempel på kalvningstidpunkter. En beräkning är gjord på vilka resurser i form av vinterfoder, bete och stallutrymme som krävs för de olika alternativen.

Följande kalvningstidpunkter ingår i materialet:

1. Kalvning januari - mars, i beräkningen kalvar korna den 15 februari
2. Kalvning mars - maj, i beräkningen kalvar korna den 15 april
3. Kalvning maj - juli, i beräkningen kalvar korna den 15 juni
4. Kalvning augusti - oktober, i beräkningen kalvar korna den 15 september
5. Kalvning oktober - december, i beräkningen kalvar korna den 15 november

För samtliga alternativ gäller följande förutsättningar:

  • Inget foder ingår till kalvarna
  • Korna mjölkar 15 kg i 5 månader och 10 kg i 2 månader
  • Korna väger 700 kg
  • Kalvarna avvänjs vid 7 månaders ålder
  • Betessläpp sker den 1 maj och installning den 1 november

Materialet är framtaget för att ge läsaren en generell bild av skillnaden i resursbehov vid olika kalvningstidpunkter och kan användas som stöd vid val av kalvningstidpunkt i den enskilda besättningen.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår