Strategier för att förebygga arbetsolyckor

Arbete med lantbrukets djur, och då framför allt med stora djur så som nötkreatur, medför varje år ett antal arbetsolyckor som resulterar i olika grader av personskador och även dödsfall. I många fall är det djurägaren eller någon i den anställda personalen som drabbas, men ibland även inhyrd personal. Från den 1 juli 2009 gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd "Arbete med djur" i alla verksamheter där det finns djur. Reglerna innebär att arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön både för den anställda personalen, men också för inhyrd personal så som t ex veterinär, klövverkare eller husdjurstekniker.

Vad kan vi göra för att förebygga olyckor vid arbete med djur?

Det första vi kan göra för att förebygga arbetsolyckor är att aktivt arbeta med arbetsmiljön och med att skapa rutiner för att identifiera de faror och riskmoment som förekommer inom verksamheten. Detta kan t ex göras genom systematiskt arbetsmiljöarbete. Nästa steg blir att välja strategi för att åtgärda och förebygga de faror och riskmoment som har upptäckts.

Tio skadereducerande strategier

De klassiska råden för att reducera skaderisken vid arbete med djur bygger på tio olika strategier. Dessa strategier kan användas var för sig, men i många fall handlar det om en kombination av flera av dessa strategier.

De tio strategierna är:

 1. Eliminera risken - Ta bort risken genom att t ex en farlig tjur slaktas eller att endast semin används. 

 2. Separera risken - Se till att risken inte behöver komma i direktkontakt med personalen. 

 3. Isolera risken - Skapa ett skydd mellan risken och personalen.

 4. Modifiera risken - Förändra risken genom att t ex byta ut den farliga tjuren mot en mindre farlig tjur.

 5. Utrusta för att klara risken - Använd rätt utrustning så som t ex trampskydd i form av stålhätta. 

 6. Träna och instruera - Träna, utbilda och skapa tydliga instruktioner för hur arbetet ska utföras. 

 7. Varna för risken - Använd t ex skyltar.

 8. Övervaka - Håll uppsikt över personer som inte är vana att vistas i närheten av större djur. 

 9. Rädda om en olycka inträffar - Det bör finns en plan för hur man ska agera om en olycka inträffar. 

 10. Lindra och rehabilitera - Det bör finns en plan för hur verksamheten ska bedrivas om ägaren eller någon i personalen skadas. 

 11. Sist men inte minst, undvik ensamarbete!

Artiklar

Smarta lösningar för hantering av djur i fält

Hantering av nötkreatur

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår