VTEC/EHEC

 

EHEC är elaka bakterier för människa

Verotoxinbildande E. coli är tarmbakterier med specifika giftbildande egenskaper som kan orsaka allvarlig sjukdom hos människa i form av blodig diarré, (Entero Haemorrhagisk Escherichia coli). Årligen påvisas några hundra sjukdomsfall som kan uppträda som enstaka isolerade fall eller som utbrott. Det är framförallt småbarn och äldre som drabbas. Sjukdomen är mycket allvarlig med risk för njur- och hjärnskador. Enstaka dödsfall har tyvärr inträffat.

I en del utbrott kan den gemensamma nämnaren vara livsmedel. 2003 inträffade i Skåne ett utbrott där smittkällan visade sig vara fermenterad korv. Under 2005 uppmärksammades ett stort utbrott av EHEC i samband med smittad sallad (sannolikt på grund av bevattning med smittat ytvatten) och människor på västkusten som åt av salladen insjuknade. Andra fall är kopplade till konsumtion av opastöriserad mjölk eller till icke värmebehandlade livsmedel (charkuterier, ost) men i de flesta fall kan smittkällan inte hittas.

Figur. Till skillnad från andra sjukdomsframkallande smittämnen är det bara vissa E. coli-bakterier som har förmåga att orsaka sjukdom (EHEC). Bilden illustrerar att endast vissa E. coli-bakterier i tarmen hos nötkreatur har förmåga att producera gift (VTEC), men endast en del av dessa orsakar EHEC hos människa. Ett problem vi idag har är att det inte genom laboratorietester helt säkert går att fastställa om ett djur bär på en typ av E. coli som orsakar EHEC. För att helt säkert fastslå detta krävs ett så kallat epidemiologiskt samband mellan en sjuk människa och djur som bär på giftproducerande E. coli. Vissa varianter av VTEC (tex O157:H7 klad 8) förefaller dock i hög grad vara förknippade med att kunna orsaka EHEC hos människa.

Nötkreatur smittkälla för VTEC

VTEC trivs i tarmen hos nötkreatur och förekomsten orsakar inga som helst sjukdomsproblem hos nötkreaturen. Olika svenska undersökningar visar att 10-30 procent av nötkreatursbesättningarna kan ha djur som bär på VTEC av typen O157. Geografiska skillnader föreligger och de norrländska länen har lägst förekomst. VTEC-bakterien förekommer i mag-tarmkanalen och sprids i stallmiljön med träcken. Härigenom uppstår också en miljösmitta som kan påvisas med en relativt enkel provtagning. Eftersom det är angeläget att begränsa förekomsten av VTEC pågår i Gård & Djurhälsans regi och med stöd från Jordbruksverket en rad aktiviteter som fokuserar på EHEC/VTEC-problemet.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår