Mycoplasma bovis

Mycoplasma bovis är en bakterie som kan orsaka allvarlig sjukdom hos nötkreatur.  Den hittades första gången i Sverige 2011.

I en nationell screening av tankmjölk för Mycoplasma bovis upptäcktes 0,4 procent positiva mjölkgårdar år 2016 (10 gårdar av 3 899 testade gårdar). Men det finns en misstanke om att smittan finns i fler svenska mjölkkobesättningar än vad tankmjölksscreeningen visade.

Vid infektioner med Mycoplasma bovis kan djuren få bland annat svårbehandlade lunginflammationer, öroninflammationer och ledinflammationer.  Bakterien kan också orsaka juverinflammation hos mjölkkor.

Behandlingsresultatet av infektionen är ofta dåligt. Penicillin är inte verksamt mot bakterien utan bredspektrumantibiotika behöver användas. Det är även om djuren behandlas stor risk för kroniska infektioner. Vid infektioner hos kalvar och ungdjur blir ofta tillväxten nedsatt.

Det finns många kunskapsluckor omkring M.bovis. Växa Sverige driver ett projekt om infektionen, där veterinärer från G&D medverkar. Projektet syftar till att undersöka förekomst av smittan i kalvsäljande besättningar i Sverige och att sammanställa den kunskap som finns om sjukdomen och ta fram riktlinjer för att hindra och hantera smitta. Projektet kommer att pågå under tre år, 2017-2019.

 

Läs mer på:

https://www.sva.se/djurhalsa/notkreatur/endemiska-sjukdomar-notkreatur/luftvagsinfektioner-hos-kalvar-och-ungdjur/mycoplasma-bovis-hos-kalv

https://www.sva.se/djurhalsa/notkreatur/endemiska-sjukdomar-notkreatur/mastit-notkreatur/mastit-orsakad-av-mycoplasma-bovis-notkreatur

https://www.vxa.se/nyheter/2017/forskning-for-okad-kunskap-om-mycoplasma-bovis/

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår