Klok antibiotikaanvändning

Antibiotika är vårt viktigaste hjälpmedel vid bakteriella infektioner. Detta gäller både i humanvården och i veterinärmedicinen.

Antibiotikaresistens

Omfattande och kanske felaktig användning av antibiotika kan medföra att bakterier utvecklar resistens, det vill säga okänslighet för den aktuella antibiotikan. Bakterien påverkas inte alls och därmed uteblir behandlingsresultatet.

Bakterier kan utveckla resistens mot flera olika antibiotika s.k. multiresistens. Ett exempel är de gula stafylokockerna som utvecklat resistens mot ett flertal antibiotika och som benämns MRSA, dessa bakterier finns både hos människor och djur. Resistensegenskaperna är dessutom överförbara mellan olika sorters bakterier. Allt detta innebär att problematiken med resistenta bakterier berör både djur och människor.

SVARMpat idisslare

Tillsammans med SVA och med ekonomiskt stöd från Jordbruksverket bedriver Gård & Djurhälsan ett övervakningsprogram för att fånga upp eventuella problem med resistenta sjukdomsframkallande bakterier hos nötkreatur, grisar, får och fjäderfä. Programmet utvecklas och modifieras fortlöpande.

Både för nötkreatur och får ingår analyser av insamlade bakterieisolat från juverinflammationer och klövlidanden. Juverinflammationer hos våra mjölkkor är ett mycket viktigt område att bevaka. Vad gäller fårsjukdomen fotröta är behandlingsresultat och eventuell terapisvikt (bristande effekt av behandling) mycket angeläget att följa upp.

Även bakterieisolat från kalvar med lunginflammation samlas in för bakteriodling och resistensbestämning. Proverna insamlas via näshåleprover eller vid obduktion. Penicillinresistens mot luftvägsbakterier är vanlig på kalvar utomlands och därför är det angeläget att övervaka antibiotikakänsligheten på svenska kalvar.

Resultat från övervakningen genom SVARMpat

Baserat på resultat från övervakningen inom SVARMpat kan användandet av antibiotika optimeras. Läs mer om olika övervakningsresultat i länkarna till höger.

Artiklar

Villkorad läkemedelsanvändning - nu en möjlighet för fler

Tre besättningar - hur gjorde de?

Första hjälpen är bästa hjälpen - systematisk tillsyn lönar sig

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår