Hur konkurrenskraftig är dikalvsproduktionen i Skaraborg?

Totalt fem efterkalkyler för året 2013 upprättades på dikalvsgårdarna i Skaraborg. Resultaten från dessa redovisas nedan. Några av nyckeltalen redovisas även tillsammans med resultat från den internationella jämförelsen Agri Benchmark (AB).

 

Diko avvanda per ko

Figur 1. Antal avvanda kalvar per betäckt diko och år på dikalvsgårdarna i Skaraborg samt medelvärde för dessa.


Diko avvanda per ko med Agri Benchmark

Figur 2. Antal avvanda kalvar per betäckt diko och år på dikalvsgårdarna i Skaraborg, medevärde för dessa samt motsvarande siffror för två svenska gårdar, en estniskt samt en polsk gård som ingår i Agri Benchmark.


Diko avvänjningsvikt

Figur 3. Medelavvänjningsvikt (kg) för dikalvarna på dikalvsgårdarna i Skaraborg samt medelvärde för dessa.


Diko foderförbrukning av behov

Figur 4. Foderförbrukning av foderbehovet (%) på dikalvsgårdarna i Skaraborg samt medelvärde för dessa.


Diko grovfoder- och betesareal

Figur 5. Grovfoder- och betesareal (ha/diko) på dikalvsgårdarna i Skaraborg samt medelvärde för dessa.


Diko grovfoderpris

Figur 6. Grovfoderpris (kr/kg ts) på dikalvsgårdarna i Skaraborg samt medelvärde för dessa.


Diko arbete

Figur 7. Medelarbetsförbrukning (h/diko) på dikalvsgårdarna i Skaraborg samt medelvärde för dessa.


Diko arbete med Agri Benchmark

Figur 8. Medelarbetsförbrukning (h/diko) på dikalvsgårdarna i Skaraborg, medelvärde för dessa samt motsvarande siffror för två svenska, en estnisk och en polsk gård som ingår i Agri Benchmark.


Diko kostnader

Figur 9. Foderkostnader och totala kostnader (kr/diko) på dikalvsgårdarna i Skaraborg samt medelvärde för dessa.


Diko kostnader med Agri Benchmark

Figur 10. Totala kostnader (kr) på dikalvsgårdarna i Skaraborg, medelvärde för dessa samt motsvarande siffror för två svenska, en amerikansk och en brasiliansk gård som ingår i Agri Benchmark.


Diko fördelning intäkter

Figur 11. Fördelningen av intäkter (%) på dikalvsgårdarna i Skaraborg.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår