Hur konkurrenskraftig är nötköttsproduktionen i Skaraborg?

Under hösten 2014 genomfördes projektet Konkurrenskraft i Skaraborgsk nötköttsproduktion. Målet med projektet var att undersöka den skaraborgska nötköttsproduktionens konkurrenskraft både i ett nationellt och internationellt perspektiv. Projektet finansierades av Nötkreatursstiftelsen i Skaraborg.

Projektet var indelat i två delar där den första delen handlade om att undersöka den skaraborgska nötköttsproduktionens konkurrenskraft idag. Detta gjordes genom att ett antal efterkalkyler upprättades på ett antal nötköttsgårdar, både dikalvs- och ungnötsgårdar, i Skaraborg. I detta arbete användes verktyget Efterkalkyl Nöt. Den andra delen i projektet handlade om att bidra till att stärka konkurrenskraften hos nötköttsproduktionen i Skaraborg. Detta gjordes genom framtagande av en jämförelsefil till Efterkalkyl Nöt. Jämförelsefilen möjliggör en anonym jämförelse av gårdarna som medverkade i projektet samt även jämförelse med andra gårdar, både nationellt och internationellt. Ett urval av dessa resultat presenteras här.

Ungnötsproduktionen i Skaraborg

Totalt elva efterkalkyler upprättades för ungnötsföretagen i Skaraborg. Samtliga företag visade en stor variation när det gäller lönsamhet, se figur 1.
Klicka här för fler resultat på ungnötsgårdarna.

 

Figur 1. Täckningsbidrag 1, 2 och 3 (kr/ungnöt) på de elva ungnötsgårdarna i Skaraborg samt medelvärdet för dessa.

 

Dikalvsproduktionen i Skaraborg

Totalt fem efterkalkyler upprättades för dikalvsföretagen i Skaraborg. Precis som ungnötsföretagen, så visade även dikalvsföretagen en stor variation i lönsamhet, se figur 2.
Klicka här för fler resultat på dikalvsföretagen.  

Figur 2. Täckningsbidrag 1, 2 och 3 (kr/diko) på de fem dikalvsföretagen i Skaraborg samt medelvärdet för dessa.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår