När nötköttsföretaget växer - Byggnader 

Det finns många möjligheter i att utöka nötköttsföretaget. Det kan handla om alltifrån att kunna skapa utrymme för en mer rationell utfodring, till att verksamheten kan breddas exempelvis genom att gården har hela produktionskedjan med både dikor och slaktungnöt. För många innebär utökningen att företaget växer inom ett område där det redan finns erfareneheter ifrån. De flesta företagare vet vilka styrkor och svagheter som finns inom den befintliga produktionen och ofta finns det många tankar om vad som kan och ska bli bättre som en följd av utökningen.

En utökning kan också ställa till svårigheter. Detta kan ske både under perioden då verksamheten utökas, som en direkt följd av att man har fokus inte bara på produktionen utan också ofta på någon form av byggprocess. Dessutom är det inte sällan som problem uppkommer under utökningsprocessen i moment som flutit på tidigare. Kanske blir antalet svåra kalvningar fler eller drabbas ungdjuren av sjukdomar i högre grad än tidigare. Det kan också bli så att det tar betydligt längre tid att utföra vissa arbetsmoment mot vad det gjorde tidigare, t ex kan betesdriften kräva mer tid per djur, då antalet betesmarker ökar och det är svårt att bedöma tidsåtgång för detta.

I många delar handlar det mer om att ha fokus på rätt saker under utökningsprocessen, snarare än att göra så mycket annorlunda. Genom att vara medveten om vilka problem som kan uppkomma och förbereda sig för dessa så bra som det bara går, underlättas arbetet både för företagaren och för alla som är inblandade i processen, både vad gäller personal och anhöriga.

Till höger här på sidan kan du ta del av råd och erfarenheter vid en utökning kring ämnesområdet Byggnader. Avsnittet är hämtat ur materialet "När nötköttsföretaget växer".

Beställ hela materialet

Du har även möjlighet att beställa hela materialet från "När nötköttsföretaget växer" i en pärm inklusive framsida och register. Pärmen kostar 300 kr och beställs här.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår