Rekommenderad testikelomkrets hos köttrastjurar

Mätning av pungomkretsen ger ett objektivt mått på testiklarnas storlek, vilket i sin tur är ett indirekt mått på testiklarnas spermieproduktionsförmåga. Om omkretsen understiger ett visst mått vid en viss ålder ska tjuren inte användas till avel.

Rekommendationerna nedan används på individprövningsstationen för köttrastjurar. På individprövningsstationen korrigeras alla mått till 12 månaders ålder och tjurar som inte klarar den rasvisa gränsen rekommenderas inte. Korrigeringen görs enligt formeln:

Registrerad pungomkrets + (avvikelse till 365-dagars ålder vid registrering) X korrigeringsfaktor

(För tjurar över 365 dagars ålder är korrigeringsfaktorn 0,05 och för tjurar under 365 dagars ålder är den 0,06).

Tabell 1. Rekommenderad testikelomkrets för tjurar av olika raser vid 12 månaders ålder.

Ålder

Testikelomkrets (cm)

SIM

32

ANG / CHA

31

HER

30

LIM / BLA

29 

För att säkerställa att testiklarnas anatomi är utan anmärkning bör en veterinär palpera pungen hos blivande avelstjurar. Instruktioner för hur detta bör utföras finns på Köttrasprövningens hemsida. En länk till instruktionen på Köttrasprövningens hemsidan finns till höger här på sidan.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår