Besiktning av avelstjuren i fält

En väl fungerande avelstjur är A och O inom dikalvsproduktionen. Tjurens potentiella fruktsamhet kan och bör undersökas genom en systematisk och noggrann besiktning före insättande i avel, vid köp och försäljning eller vid misstanke om nedsatt fruktsamhet. 

En besiktning bör bestå av:

  • En allmän hälsoundersökning där även tjurens rörelser bedöms.
  • En andrologisk undersökning, dvs. en specialundersökning av könsorganen där även spermaprovtagning bör ingå.

Som djurägare kan du själv göra vissa av de moment som kort beskrivs här, men vid tveksamheter i din bedömning och för t.ex. spermasamling måste veterinär alltid anlitas.

Allmän klinisk undersökning

Vid den allmänna kliniska undersökningen ska man försäkra sig om att tjuren är fullt frisk. Särskild vikt ska läggas vid en genomgång av tjurens ben och klövar. Det är önskvärt att man även får möjlighet att se djuret i rörelse (skritt och trav), både bakifrån och från sidan. En vanlig orsak till ett dåligt dräktighetsresultat i dikobesättningen är ledskador hos tjuren (läs mer om detta i artikeln Ledprobem hos avelstjurar som du hittar här till vänster).

Andrologisk undersökning (= undersökning av hanliga könsorgan)

Den andrologiska undersökningen innebär att man tittar och känner på de yttre könsorganen, mäter testikelomkretsen samt bedömer betäckningsförmågan och könsdriften. Undersökning av de inre könsorganen ska göras av veterinär. För att försäkra sig om att tjuren producerar spermier av god kvalitet bör ett spermaprov tas av veterinär.

Titta!

Betrakta tjuren från sidan och bakifrån. Penis, som löper i sin skida under buken, ska vara fri från konturstörningar och förhudsöppningen ska ha en ca 45-gradig vinkel mot buklinjen. Risken för förhudsframfall ökar om tjuren har en förhudsöppning som pekar rakt ned istället för snett fram mellan frambenen. Testiklarna ska vara två till antalet och de ska vara lika stora.

Känn!

Känn på penis genom skidan under buken, förhuden, samt inspektera förhudsöppningen. Känn på punghuden, som ska vara fri från sår och utslag. Känn på testiklarna. Undersökningen underlättas om den ena testikeln skjuts upp medan den andra undersöks. Testiklarna (två stycken och likstora!) ska fritt kunna förskjutas i pungsäcken. De ska ha en konsistens som påminner om en spänd bicepsmuskel. Känn på bitestikelsvansarna, som sitter placerade längst ned på testiklarna som en ”tummetott”. De ska vara ungefär lika stora och kännas välfyllda. Se bild 1 och 2.

Man känner enklast på testiklarna genom att man står rakt bakom tjuren och fattar tag om testiklarna med båda händerna. Därefter dras hela pungen varsamt bakåt och uppåt varvid man kan känna på pung, testiklar och bitestiklar. Undersökningen underlättas om den ena testikeln skjuts upp medan den andra undersöks. Testiklarna ska vara fritt förskjutbara i pungsäcken, vara lika stora och ha en konsistens ungefär som en spänd bicepsmuskel. (Foto: Lennart Söderquist)

besiktiga avelstjuren bild 2

Bild 1. Bitestikelsvansen sitter placerad längst ned på testikeln. Bitestikelsvansarna ska vara lika stora och kännas välfyllda. (Foto: Bengt Ekberg (vä), Lennart Söderquist)

 

Mät pungomkrets!

Mätning av pungomkretsen ger ett objektivt mått på testiklarnas storlek, som i sin tur är ett indirekt mått på testiklarnas spermieproduktionsförmåga. Om omkretsen understiger ett visst mått vid en viss ålder ska tjuren inte användas till avel. Pungomkretsen påverkas av yttertemperatur, ålder och ras. En tumregel är ³ 34 cm - oavsett ålder och ras. Mätningen görs på det bredaste stället av båda testiklarna när dessa är i botten på pungsäcken - sida vid sida (se bild 3). Måttbandet dras sedan åt så hårt att det mjukt fjädrar tillbaka. Inga mätningar bör göras vid temperaturer under 0° C. Du kan läsa mer om mätning av pungomkrets i artikeln Rekommenderad testikelomkrets hos köttrastjurar som du hittar här till vänster.

mätning av testikelomkrets

Bild 2. Mätningen av pungomkretsen underlättas om man använder ett specialkonstruerat måttband, som indikerar när åtdragningsgraden är lagom hård . Mätningen görs på det tjockaste stället av båda testiklarna när dessa är i botten på pungsäcken - sida vid sida.

 

De inre könsorganen

Undersökning av bäckendelen av penis och de inre könsorganen (prostata, sädesblåsor och ampuller) ska utföras av veterinär.

Spermasamling med massagemetoden

Genom att via ändtarmen stimulera de inre könsorganen med en behanskad hand kan man få tjuren att lämna ifrån sig ett spermaprov, som sedan kan bedömas i mikroskop. Ta kontakt med din veterinär, som i sin tur, vid behov, kan kontakta artikelförfattarna för närmare instruktioner samt provmateriel.

Bedömning av tjurens könsdrift och betäckningsförmåga

Det är alltid önskvärt att försöka få en uppfattning om tjurens könsdrift, men inte helt enkelt. Viktigt är, att studera tjurens betäckningsbeteende under betäckningssäsongen. Betäckta hondjur bör noteras och dräktighetsundersökas tidigt (efter sex till åtta veckor) för att försäkra sig om att tjuren fungerar bra från säsongens början. 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår