2015-09-29

Smittsäkrad besättning

I september startar det nya smittskyddsprogrammet Smittsäkrad besättning som successivt kommer att ersätta det frivilliga Salmonellaprogrammet. Det nya programmet är inriktat på att förebygga spridning av smittämnen generellt (inte bara salmonella) och består av tre steg så att man själv kan välja vilken nivå man vill uppnå.

För att uppnå första steget i programmet ska man göra en inventering (frågor på webben) av gårdens smittskyddsmässiga risker och rutiner samt gå en webbaserad grundkurs i smittskydd. Vid eventuell om- eller nybyggnation ska samråd genomföras där en veterinär, som har tilläggsutbildning inom byggnation och smittskydd, hjälper till att granska ritningen. Åtgärder för säkra djurkontakter vid förflyttning av djur mellan besättningar kommer också att ingå i steg ett, dessa regler kommer dock inte att gälla från programstart utan först efter en övergångsperiod.
På steg två tillkommer ett kontroll- och rådgivningsbesök av veterinär med vissa krav inom hygien och smittskydd och steg tre uppnår man genom att delta i en FOKUS-kurs i smittskydd med inriktning på praktiskt tillämpning på gård.
Fördelarna med att vara ansluten är flera. Kopplingen till högre ersättning om besättningen skulle bli spärrad på grund av salmonella kvarstår. På steg ett ligger ersättningsnivån på 60 % och på steg två och tre är ersättningsnivån 70 %. Detta gäller dock inte, som det ser ut i dagsläget, besättningar som köper in fler än 150 djur från fler än fem besättningar under tolv månader där ingen statlig ersättning utgår. Flera försäkringsbolag har dessutom villkor och fördelar som är kopplade till programmet. Den största nyttan är dock att man får verktyg och kunskap att värdera och hantera sina risker vilket innebär bättre förutsättning att kunna förebygga smittspridning både till och från besättningen.
Besättningar som är anslutna till Salmonellaprogrammet kommer att erbjudas att gå över till det nya programmet vid sitt ordinarie besök i Salmonellaprogrammet från september 2015. Information om övergången kommer hem i brevlådan, så håll utkik! Även de som inte är anslutna till Salmonellaprogrammet kan naturligtvis också gå med i det nya programmet.
Kontakta undertecknad eller veterinär på Nöthälsovården för mer information alternativt gå in på webbsidan Smittsäkra.se eller Växa Sveriges hemsida om du vill veta mer.

Sofie Andersson
Veterinär Växa Sverige
Sofie.Anderssson@vxa.se , 010-471 06 12

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår