2013-09-09

Smittskyddsamråd till förprövningen

I det nya formuläret för ”ansökan om förprövning av djurstall” finns sedan den 14 juni 2012 en ruta att kryssa i om man har haft ett smittskyddssamråd. Smittskyddssamrådet är frivilligt men är en god möjlighet att få hjälp med att undvika felbyggen som kan få stora konsekvenser för djurhälsa och lönsamhet.

Vem ska medverka?

Vid ett smittskyddssamråd ska lantbrukare, veterinär med särskild smittskyddskompetens samt byggnadskonsulent tillsammans diskutera vilka smittskyddsmässiga risker som finns, hur riskerna kan påverka djurhälsan och lösningar för att minimera dessa risker. Om flera veterinärer och rådgivare är tillknutna besättningen är det en fördel om även de medverkar vid smittskyddsamrådet.

Intyg

Efter utfört samråd skriver veterinär och lantbrukare under ett intyg med sammanfattande åtgärder som bifogas förprövningshandlingarna.

När?

Det är viktigt att ett smittskyddssamråd hålls innan alla beslut angående stallet är fattade och innan material och inredning beställts. Det måste finnas möjlighet att ändra i den befintliga ritningen. Samtidigt är det viktigt att det finns en ritning att granska, för intyget inte ska gälla en för tidig version av stallbyggnaden som sedan förändras utan att nytt smittskyddsamråd sker. Om möjligt är det lämpligt att mötas två gånger, första gången i tidigt skede av planeringen där man kan ta ställning till olika lösningar och därefter när en detaljerad ritning finns att tillgå.

Vad diskuteras?

Vad som tas upp vid ett smittskyddsamråd beror på vad som ska byggas. Därför genomgås den tänkta produktionsplanen så att veterinären förstår hur stallet är tänkt att användas. Ett dikostall kan behöva olika typer av inredning beroende på om man har höst-, eller vårkalvningar samt koncentrerad eller utdragen kalvningsperiod. Vid inköp av kalvar behöver man tänka igenom rutinerna för inköp av kalvar och hur omgångsvis uppfödning kan uppnås. Veterinären kan hjälpa dig med hur man kan bygga och inreda för att minska risken för att nya smittor introduceras i besättningen. Lika viktigt är att minska smittspridning inom besättningen. Vi tittar tillsammans på förutsättningarna för att hålla en god hygien t.ex. placering av byggnaden, körvägar för foder och gödsel, gruppering och rengöringsbara material.

Subventionerat under 2013

Under 2013 finns det möjlighet för subventionering av den veterinära kostnaden för frivilliga smittskyddssamråd med upp till 6000 kr. Jordbruksverkets LBU-medel är dock begränsade. För att få ut ersättningen måste en veterinär med särskild smittskyddskompetens skicka in en kopia av intyget till Växa Sverige samt lantbrukare och veterinär göra varsin utvärdering av smittskyddsamrådet. Kontakta gärna oss när ni planerar för att bygga nytt. Vi på Nöthälsovårdenser fram emot att diskutera era nybyggen!

Katinca Fungbrant
Djurhälsoveterinär, Staffanstorp

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår