Från och med 2016 erbjuder vi följande tjänster

Grishälsovård BAS (Hälsokontroll)

BAS är grunden till ett bra hälsoläge i din besättning. Du får 1–4 hälsobesök av din djurhälsoveterinär per år beroende på besättningsstorlek. Tillsammans analyserar vi din besättning utifrån hälsostatus. Du får grundläggande besättningsanpassad rådgivning för bättre djurhälsa med din ekonomi i fokus. Vid de efterföljande besök följer vi upp och utvärderar resultaten av insatta åtgärder och du har alltid möjlighet att rådfråga din veterinär via telefonsamtal och e-post. Läs mer här

Grishälsovård PLUS (Villkorad läkemedelsanvändning)

Din besättningsveterinär vid Gård & Djurhälsan ansvarar för den villkorade läkemedelsanvändningen i din besättning, med besök var 5–8:e vecka beroende på besättningsstorlek. Vår erfarenhet är att tätare besöksintervall ger en bättre uppföljning av insatta åtgärder och därmed effektivare djurhälsoarbete. Grishälsovård PLUS ger dig en snabbare väg till bättre resultat, hälsomässigt och ekonomiskt. Läs mer här

Tillval till Gris BAS & PLUS

Frivilliga salmonellaprogrammet

(ersätts successivt av smittskyddsprogrammet Smittsäkrad Besättning Gris från och med 2016).

Försäkring, Agria – Svinhälsovård Grund

En mycket attraktiv grishälsoförsäkring i samarbete med Agria Djurförsäkring som ger besättningen ett bra skydd.

PRODUKTION

En ny tjänst för ett lönsammare företagande. Med hjälp av våra specialister på produktionsuppföljning för gris får du hjälp att jobba systematiskt med uppföljning av din produktion. Produktionsuppföljning är grunden för alla företags utveckling. Med regelbunden uppföljning synliggörs de områden i produktionen som fungerar bra eller mindre bra, vilket gör att du och dina rådgivare bättre kan prioritera åtgärder och följa upp effekterna av dessa. PRODUKTION finns för Smågris och Slaktgris. Läs mer här

Vill du veta mer:

Kontakta Anna-Greta Enström, tel. 0511-676 62.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår