Grishälsovård BAS

Bas är grunden till ett bra hälsoläge i din besättning. Du får 1-4 hälsobesök per år beroende på besättningsstorlek. Tillsammans analyserar vi din besättning utifrån hälsostatus och produktionsdata. Du får en besättningsanpassad rådgivning med åtgärdsplan för bättre djurhälsa med din ekonomi i fokus. Vid efterföljande besök följer vi upp och utvärderar resultaten av insatta åtgärder och du har alltid möjlighet att rådfråga din veterinär vi telefonsamtal och e-post.

I Bas ingår:

  • 1-4 hälsobesök, beroende på besättningsstorlek
  • Besättningsutredningar med uppföljande besök
  • Kostnadsfria obduktioner
  • Provtagningar och analyser vid hälsoproblem
  • Analys av besättningsdata (PigWin, WinPig)
  • Kvartalsrapporter med analys av sjukdomsregistreringar vid slakt och vid behov åtgärdsplan
  • Telefonrådgivning
  • Certifierings- och kontrollprovtagningar i livdjursbesättningar och suggpooler
  • Semintillsyn och specialistkompetens vid utredning av fruktsamhetsproblem
  • Nyhetsbrev

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår