Grishälsovård BAS

Bas är grunden till ett bra hälsoläge i din besättning. Du får 1-4 hälsobesök per år beroende på besättningsstorlek. Tillsammans analyserar vi din besättning utifrån hälsostatus och produktionsdata. Du får en besättningsanpassad rådgivning med åtgärdsplan för bättre djurhälsa med din ekonomi i fokus. Vid efterföljande besök följer vi upp och utvärderar resultaten av insatta åtgärder och du har alltid möjlighet att rådfråga din veterinär vi telefonsamtal och e-post.

I Bas ingår:

 • 1-4 hälsobesök, beroende på besättningsstorlek
 • Besättningsutredningar med uppföljande besök
 • Kostnadsfria obduktioner
 • Provtagningar och analyser vid hälsoproblem
 • Analys av besättningsdata (PigWin, WinPig)
 • Kvartalsrapporter med analys av sjukdomsregistreringar vid slakt och vid behov åtgärdsplan
 • Telefonrådgivning
 • Certifierings- och kontrollprovtagningar i livdjursbesättningar och suggpooler
 • Semintillsyn och specialistkompetens vid utredning av fruktsamhetsproblem
 • Tidningen Djurhälsonytt
 • Informationsbrev

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår