GRIS BAS (Hälsokontroll)

GRIS BAS är grunden till ett bra hälsoläge i din besättning. Du får 1–4 hälsobesök av din djurhälsoveterinär per år beroende på besättningsstorlek. Tillsammans analyserar vi din besättning utifrån hälsostatus. Du får grundläggande besättningsanpassad rådgivning för bättre djurhälsa med din ekonomi i fokus. Vid efterföljande besök följer vi upp och utvärderar resultaten av insatta åtgärder och du har alltid möjlighet att rådfråga din veterinär via telefonsamtal och e-post.

I GRIS BAS ingår:

• 1–4 hälsobesök, beroende på besättningstyp och storlek
• Försäljningstillstånd med hälsodeklaration enligt Jordbruksverkets författningar
• Besättningsutredningar med uppföljande besök
• Kostnadsfria obduktioner
• Provtagningar och analyser vid besättningsutredningar
• Tillgång till specialistkompetens vid utredningar av exempelvis luftvägs- och fruktsamhetsproblem
• Kvartalsrapporter med informationsbrev och analys av sjukdomsregistreringar vid slakt och vid behov åtgärdsplan
• Telefonrådgivning
• Kontrollprovtagningar i livdjursbesättningar och suggpooler
• Semintillsyn enligt Jordbruksverkets författningar
• Nyhetsbrev 6 gånger per år
• Tidningen Gård & Djurhälsan

Priser 2019

BesättningstypBesättningsavgift - exkl moms
Kärnbesättning Avel 3 500 kr
Kärnbesättning Elit 3 500 kr
Gyltproducerande besättningar 3 500 kr
Suggpool centralenhet 3 500 kr
Satelliter 2 500 kr

Bruksbesättningar med specialiserad smågrisuppfödning
eller integrerade bruksbesättningar < 50 suggor i produktion

Spec. smågris

Integrerad

 


1 400 kr

1 900 kr

Bruksbesättningar med specialiserad smågrisuppfödning
eller integrerade besättningar 50-100 suggor i produktion

Spec. smågris

Integrerad

 


1 900 kr

2 500 kr

Bruksbesättningar med specialiserad smågrisuppfödning
eller integrerade besättningar > 100 suggor i produktion

Spec. smågris

Integrerad

 


3 000 kr

3 000 kr

Specialiserade slaktsvinsbesättningar -
beräknad årsproduktion <1000 slaktgrisar
2 500 kr
Specialiserade slaktsvinsbesättningar -
beräknad årsproduktion 1000-5000 slaktgrisar
3 500 kr
Specialiserade slaktsvinsbesättningar -
beräknad årsproduktion >5000 slaktgrisar
4 000 kr
Suggavgifter, exempel *)  
Suggor 1-200 i produktion 50 kr 
Suggor 300 i produktion 45 kr
Suggor 500 i produktion 38 kr
Suggor 660 i produktion 34 kr
Suggor 890 i produktion 30 kr
Suggor 1280 i produktion 25 kr

*) Suggavgiften räknas enligt en kontinuerlig formel där avgiften per sugga minskar
med ökat antal suggor.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår