Bli kund hos Gård & Djurhälsan GRIS

Om du vill bli kund hos Gård & Djurhälsan GRIS kan du göra en intresseanmälan här. När vi tagit emot Din anmälan skickar vi en bekräftelse på denna.

Gör din intresseanmälan här!


Tjänster och produkter GRIS

Helhetsrådgivning – kombinerad veterinär- och produktionsrådgivning

Helhetsrådgivning är möjligheten för dig som vill få ökad fokus på produktionen och ekonomin i ditt företag med bibehållet gott smittskydd och hälsoläge. Utgången är att starta med en ordentlig produktionsanalys tillsammans med dig och sätta upp en gemensam målbild. Vad ska åtgärdas? Sedan skapas en tydlig resa där både veterinär och rådgivare i samarbete med alla på gården ser till att det verkligen händer. Eftersom alla gårdar har olika behov och förutsättningar tas en individuell plan fram för just ditt företag. Kontakta oss för mer information och priser.

GRIS BAS (Hälsokontroll)

GRIS BAS är grunden till ett bra hälsoläge i din besättning. Du får 1–4 hälsobesök av din djurhälsoveterinär per år beroende på besättningsstorlek. Tillsammans analyserar vi din besättning utifrån hälsostatus. Du får grundläggande besättningsanpassad rådgivning för bättre djurhälsa med din ekonomi i fokus. Vid de efterföljande besök följer vi upp och utvärderar resultaten av insatta åtgärder och du har alltid möjlighet att rådfråga din veterinär via telefonsamtal och e-post. Läs mer här

GRIS PLUS (Villkorad läkemedelsanvändning)

Din besättningsveterinär vid Gård & Djurhälsan ansvarar för den villkorade läkemedelsanvändningen i din besättning, med besök var 5–8:e vecka beroende på besättningsstorlek. Vår erfarenhet är att tätare besöksintervall ger en bättre uppföljning av insatta åtgärder och därmed effektivare djurhälsoarbete. GRIS PLUS ger dig en snabbare väg till bättre resultat, hälsomässigt och ekonomiskt. Läs mer här

Tillval till GRIS BAS & GRIS PLUS

Frivilliga salmonellaprogrammet

(ersätts successivt av smittskyddsprogrammet Smittsäkrad Besättning Gris från och med 2016).

Försäkring, Agria – Svinhälsovård Grund

En mycket attraktiv grishälsoförsäkring i samarbete med Agria Djurförsäkring som ger besättningen ett bra skydd.

PRODUKTION

En ny tjänst för ett lönsammare företagande. Med hjälp av våra specialister på produktionsuppföljning för gris får du hjälp att jobba systematiskt med uppföljning av din produktion. Produktionsuppföljning är grunden för alla företags utveckling. Med regelbunden uppföljning synliggörs de områden i produktionen som fungerar bra eller mindre bra, vilket gör att du och dina rådgivare bättre kan prioritera åtgärder och följa upp effekterna av dessa. PRODUKTION finns för Smågris och Slaktgris. Läs mer här

LEAN LANTBRUK & EFFEKTIV GÅRD 

Lean är en filosofi och en verksamhetsstrategi som har sitt ursprung i den japanska bilindustrin. Det handlar om hur du tänker, arbetar och förhåller dig till problem. Grunden är att betrakta problem som möjligheter till förbättring. Lean är vägen till ständig förbättring och ökad konkurrenskraft genom ökat engagemang, mindre slöserier och förbättrade arbetssätt. Gård & Djurhälsans certifierade Leancoacher hjälper dig att introducera Lean i ditt företag. Läs mer här

Verktyg för produktionsuppföljning

WinPig

WinPig är enkelt och användarvänligt, med stora möjligheter att anpassa programmet efter just ditt företag. Rapporter och analyser kan göras för valfria perioder, produktionsplatser, stall eller djur. I WinPig har du många möjligheter att registrera händelser och egenskaper på individnivå. Du väljer själv vad du vill fokusera på. WinPig är programmet för dig som vill få ett helhetsgrepp om din produktion och följa grisarna under hela uppfödningstiden. Kontakta WinPig Support om du vill veta mera. Läs mer om WinPig här!

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår