Stark från start

Syftet med projektet Stark från start är att skapa en konkurrenskraftig smågrisproduktion, med ökad smågrisöverlevnad och god djurhälsa. Genom att arbeta systematiskt med fruktsamheten blir grisningsgrupperna mer sammanhållna och utslagning av unga djur minskar. Det leder till en bättre besättningsimmunitet och jämnare grisar vid avvänjning. Det ger förutsättningar för en lyckad avvänjning utan inblandning av terapeutiska doser zinkoxid i foder och utan att antibiotikaförbrukningen ökar. Sammanhållna grisningsgrupper leder dessutom till möjligheter att sätta in extra åtgärder vid grisningsperioden som kvällsrundor, skiftesdigivning och kullutjämningar. Dessa åtgärder tillsammans ökar spädgrisöverlevnaden.

I projektet Stark från start vill vi sprida kunskap och öka kunskapen om fruktsamhet och smågrisöverlevnad till grisföretagare och deras medarbetare. Därför kommer ett kursmaterial som bygger på tidigare genomförda projekt inom området (Friskvinst och 30 för 550 inom Handlingsplan gris) att tas fram. Kursmaterialet kommer att kommuniceras muntligt och förväntas bidra till en ökad kunskap om fruktsamhet och smågrisöverlevnad, samtidigt som man skapar nätverkande och får en dialog mellan kursdeltagare. Kursen kommer hållas vid sex tillfällen, varav två kommer att hållas via internet.

Lina Hidås
Produktionsrådgivare Gård & Djurhälsan

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår