Kompetensutveckling för grisproducenter inom foderplanering

Bakgrunden till projektet är den varma och torra sommaren 2018 som medförde stora konsekvenser för svenska grisproducenter. Dels mindre inlagrade skördevolymer av spannmål, ärter och åkerbönor och dessutom kraftigt höjda priser på dessa foderråvaror. Följden av detta blev att grisproducenten, mer noggrant än vanligt, måste se över hur man på bästa sätt använder de minskade volymerna av foderråvaror.

Syftet med projektet är att öka kunskapen hos grisproducenten inom följande frågeställningar:

- Hur fördelar jag mina befintliga resurser av foderråvaror på bästa sätt mellan de olika djurkategorierna suggor, smågrisar och slaktgrisar?

- Hur och i vilken omfattning kan jag blanda in alternativa råvaror utan att det påverkar aptiten eller ger hälsostörningar hos grisarna?

- Hur säkerställer jag kvaliteten på inköpta foderråvaror?

- Hur planerar jag inför nästa växtodlingssäsong så att jag kan förebygga konsekvenserna av en eventuell ny torkperiod?

I projektet kommer vi

  •  att genomföra minst 10 kurser för kompentensutveckling inom foderplanering och foderekonomi
  •  att utveckla ett beräkningsverktyg för foderplanering och foderekonomi
  •  att spela in och distribuera 10 avsnitt i en Podcast om foderplanering och foderekonomi.

  

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår