Grisforsk 2020

Nätverket Grisforsk 2020 startade 2010 på initiativ av Sveriges Grisföretagare, SLU och Svenska Pig. Syftet är att samla och presentera grisbranschens gemensamma behov av prioriterade forsknings- och utvecklingsområden under de tio kommande åren. Ett första möte hölls i januari 2010 där arbetsprocessen påbörjades. Fokusgrupper bildades som arbetade med målområden; produktivitet och avel, foder och miljö, bygg teknik och välfärd samt företagande och management. Vid Sveriges Grisföretagares stämma 2010 redovisades och diskuterades gruppernas förslag på forskningsbehov. Därefter sammanställdes ett dokument som skickades till stiftelser och myndigheter som finansierar och bedriver grisforskning. Vid årsstämman i Falkenberg 2011 träffades nätverket igen för att revidera och aktualisera dokumentet Grisforsk 2020. Dokumentet skickades åter igen till stiftelser och myndigheter. Nätverket har årligen träffats, senast i maj 2015.

Följande företag är med i projektet Grisforsk2020:

Distriktsveterinärorganisationen

Fodermix

HK Scan

Hushållningssällskapet

Jordbruksverket

JTI

Kristianstadortens Lagerhusförening

Lantmännen

Lundens Djurhälsovård

LRF

Nordic Genetics

SLU

SVA

Gård & Djurhälsan

Svenska Foder

Svenska Köttföretagen

Sveriges Grisföretagare

Veterinärförbundet

Saknas Ni på listan? Kontakta Barbro Mattsson, Gård & Djurhälsan barbro.mattsson@gardochdjurhalsan.se 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår