Nu kör vi igång med FRUKTSAMHETSLYFTET

Målet – ännu bättre fruktsamhet i svensk grisuppfödning

Grunden för en konkurrenskraftig och lönsam smågrisproduktion är en väl fungerande reproduktion.

Outnyttjad potential i svensk grisproduktion

Det finns idag en outnyttjad potential i den svenska grisproduktionen. I medeltal produceras 23,9 smågrisar per årssugga, med en stor variation från de bästa 25 % av besättningarna med ett medeltal på 26,3 smågrisar och de sämsta 25 % med 20,3 smågrisar. Motsvarande för smågrisdödligheten är 15,2 % jämfört med 19,8 %. (PigWin topplista), PigWIN-sugg (59 657 suggor) 2012)). Enskilda bruksbesättningar kan idag producera 28 smågrisar per årssugga med 13,5 levande födda smågrisar och 8 % smågrisdödlighet från födsel till avvänjning. För att utnyttja potentialen i den svenska grisproduktionen krävs ett målmedvetet, professionellt och faktabaserat arbete av såväl grishälsoveterinärer som producenter, och där producentens genomförande av grishälsoveterinärens rådgivning till mätbara resultatförbättringar är centralt.

Gård & Djurhälsan redovisade i april 2010 i ”Fruktsamhetsmanualen” resultatet av en inventering av rutiner vid brunst och inseminering av 40 000 suggor i 106 svenska besättningar. Den viktigaste slutsatsen från projektet var att omsättning av känd kunskap och god teknik är avgörande för ett gott resultat. Optimal fruktsamhet är en förutsättning för fungerande omgångsproduktion och därmed en låg smågrisdödlighet.

Vad är Fruktsamhetslyftet?

Riktad fruktsamhetsrådgivning som Gård & Djurhälsan erbjuder. Vid ett inledande besättningsbesök kartläggs och analyseras reproduktionsdata. Baserat på detta skräddarsys en reproduktionsrådgivning som följs upp genom att tillgängliga data sammanställs och analyseras åtföljt av gemensam diskussion och slutsatser. Uppföljningen görs efter cirka 6 månader. I ett första steg erbjuder vi besättningar med livdjursproduktion och smågrisproduktion med >500 suggor att gå med i Fruktsamhetslyftet. Vi kommer i nästa steg arbeta med besättningar med färre än 500 suggor.

Genom Fruktsamhetslyftet fokuserar vi inte bara på att hjälpa besättningar med fruktsamhetsproblem, utan också på att lyfta resultaten i redan väl fungerande besättningar. Vi siktar på att de mål som sätts upp i steg ett ska vara uppfyllda 2015. 

 

Lena Eliasson-Selling
Grishälsoveterinär i Uppsala
Projektledare och expert på fruktsamhet

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår