Pågående grisforskning

Avel

Avel för ekologisk djurproduktion (Huvudansvarig Anna Wallenbeck, SLU)

Byggnader och teknik

Gummimatta i grisningsboxen – bättre klövhälsa hos smågrisen?(Huvudansvarig Rebecka Westin, SLU Skara)

Djuromsorg och hälsa

Minskad smärta i samband med kastrering av smågrisar(Huvudansvarig Monica Hansson, SLU)

Sanering av Lawsonia intracellularis på besättningsnivå(Huvudansvarig Magdalena Jacobson, SLU)

Lawsonia intracellularis -en viktig tarmpatogen med okänd patogenes(Huvudansvarig Magdalena Jacobson, SLU)

Spädgrisdiarré –ett nygammalt och allvarligt problem i moderna grisbesättningar (Huvudansvarig Magdalena Jacobson, doktorand Jenny Larsson, SLU)

Förekomst av enterotoxigena E. coli och Salmonella i samband med diarré hos grisar i Uganda (Huvudansvarig Claes Fellström och Magdalena Jacobson, SLU)

Betydelsen och förekomsten av infektioner med Treponema-bakterier vid  bogbladssår och öronnekroser hos gris (Huvudansvarig Claes Fellström, doktorander Frida Karlsson och Olof Svartström, SLU)

MINAPIG – EU-projekt om alternativ till antibiotikaanvändning hos gris (SLU)

Inverkan av strategisk halmning vid grisning på hälsa och produktion hos smågrisar och sugga (Huvudansvarig Rebecka Westin, SLU Skara)

Ekologisk produktion

Bra grisar i ekologisk produktion (Huvudansvarig Anna Wallenbeck, SLU)

Djurvälfärd i ekologisk grisproduktion - förbättrad benhälsa hos slaktgrisar genom byte av faderras? (Huvudansvarig Anna Wallenbeck, SLU)

Avel för ekologisk djurproduktion (Huvudansvarig Anna Wallenbeck, SLU)

Smågrisproduktion

Många snabbväxande smågrisar - på suggans bekostnad?(Huvudansvarig Helena Lundgren, SLU)

Funktionsdugliga spenar hos suggan, för smågrisarnas överlevnad och tillväxt (Huvudansvarig Magdalena Jacobson, SLU)

Inverkan av strategisk halmning vid grisning på hälsa och produktion hos smågrisar och sugga (Huvudansvarig Rebecka Westin, SLU Skara)

Betydelsen av förutsättningar i suggans arv och uppväxtmiljö för smågrisarnas överlevnad och tillväxt (Huvudansvarig Emma Andersson, SLU Skara)

Övrigt

Utveckling av suggdatabas (Huvudansvarig Linda Engblom, SLU)

Humanpatogener i den svenska vildsvinsstammen (Huvudansvarig Magdalena Jacobson, doktorand Axel Sannö, SLU)

Karaktärisering av invasionsmekanismer hos Treponemabakterier av betydelse för animalieproduktionen (Huvudansvarig Anna Rosander, SLU)

Effekter av lek på lantbruksdjurens välfärd (Huvudansvarig Claes Anderson, SLU Skara)

Stunning pigs with carbon dioxide and nitrogen mixture: Assessment of animal welfare and meat quality under commercial conditions (Huvudansvariga Bo Algers och Sophie Atkinson, SLU Skara)

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår