Avslutad grisforskning

Avel

Genetiska samband med bogsår (Nils Lundeheim, SLU)

Avel för fler fungerande spenar (Helena Chalkias, SLU)

Rekrytering av gyltor i svenska smågrisbesättningar (Petra Mattsson, SLU)

Lämpliga egenskaper hos svenska gyltor vid betäckning (Therese Pettersson, SLU)

Byggnader och teknik

Arbetstideffektiva grisningsboxar (Botermans et al, SLU)

Hur länge slaktgrisar sysselsätter sig med oika material (Zoric et al, SVA)

Hur mycket hackad halm åker igenom spalten vid strategisk halmning i gisningsboxen hos lösgående suggor (Westin et al, SLU och Svenska Pig)

Hur ska nya stallar anpassas efter Jordbruksverkets nya föreskrifter(Kristina Ascard & Ove Olsson, SLU)

Avslutade forskningsresultat från SLU, Alnarp

Djuromsorg och hälsa

Cikoria som fiberkälla till grisar och fjäderfä (Jan Erik Lindberg, SLU)

Lawsonia Intracellularis hos gris (Magdalena Jacobson, SLU)

Ledinfektioner hos smågrisar (Zoric et al, SLU)

Alternativ till kirurgisk kastrering av gris (Jane Morell, SLU)

Immunokastrerings effekt på ornelukt, produktion och beteende hos hangrisar (Nils Lundheim & Monica Hansson, SLU)

Effekt av lokalbedövning och smärtlindring vid kastrering (Lundström et al, SLU)

Kompisgaltar till slakt (Rydhmer et al, SLU)

Kullutjämning i smågrisproduktion (Mimmi Olsson, SLU)

Ekologisk produktion

Grisar i ekologisk produktion (Anna Wallenbeck, SLU)

Lika välväxta grisar med mindre protein (Magdalena Presto, SLU)

En studie över hur suggor ger di till varandras smågrisar i grupphållning i inomhus- och utomhusmiljöer (Terhi Alanko, SLU)

Benhälsa och tillväxt i ekologisk slaktgrisproduktion (Eliasson & Wallenbeck, SLU)

Ekologiska slaktgrisar har svårare att hantera trängsel (Karolina Thorell, SLU)

Boxar för slaktgrisar med möjlighet till utevistelse, anpassade efter sommarförhållanden (Zoric et al, VISP)

Boxar för slaktgrisar med möjlighet till utevistelse, anpassade efter vinterförhållanden (Zoric et al, VISP)

Foder

Hur påverkar antalet utfodringar svansbitning (Hanna Johansson, SLU)

Slaktgrisuppfödning

Hur påverkar antalet utfodringar svansbitning (Hanna Johansson, SLU)

Försök med slaktgrisuppfödning i större boxar och i mindre grupper(Wallgren et al, SVA)

Boxar för slaktgrisar med möjlighet till utevistelse, anpassade efter sommarförhållanden (Zoric et al, VISP)

Boxar för slaktgrisar med möjlighet till utevistelse, anpassade efter vinterförhållanden (Zoric et al, VISP)

Individuell märkning av slaktgrisar med mikrochip (Frida Forsberg, SLU)

Övrigt

Minska slagsmål bland suggor i grupp (Eliasson & Wallenbeck, SLU)

En modell för ekonomisk utvärdering av produktionssystem och djurskyddsåtgärder för grisar (Jos Botermans, SLU)

Bedömning av hull på redan döda djur (Carl Hård af Segerstad, SVA)

Riskbaserad bedömning av djurvälfärd (Hultgren et al, SLU)

Inverkan av grisningboxar, arbetsrutiner och utfodring på resultat i smågrisproduktionen (Julia Bäckström, SLU)

Halmpelletsens möjlighet att öka värdet och biogasutbytet i fastgödsel (AGOVÄST rapport nr 1:2014)

Den grisiga arbetsmiljön? - En studie av svenska grisproducenters sociala arbetsmiljö (Elisabeth Hugne, SLU)

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår