Aktörer inom grisforskning

Det finns flera aktörer inom grisforskningen. Här är länkar till några av dem samt deras forskningssidor.

Agria har en forskningsfond som finansierar försök och forskning.

Agroväst bedriver bl.a. forskning.

Forskningsrådet Formas samlar information om sin forskning här.

Jordbruksverket som samlar sina forskningsresultat här.

Kungl. skogs - och lantbruksakademien främjar jordbruk med finansiella medel.

Lantmännen finansierar projekt genom sin forskningsstiftelse.

LRF samlar en del forskning på sin hemsida.

Länsstyrelserna samlar sina publikationer här.

Partnerskap Alnarp finansierar forskningsprojekt inom naturbrukssektorn.

SLU som har databasen Epsilon.

Stiftelsen Lantbruksforskning finansierar forskning samt samlar projekt här.

Stiftelsen Svensk Grisorskning kontaktas via Gård & Djurhälsan.

Gård & Djurhälsan (fd. Svenska Pig)  har samlat sina försök under Pigrapporter.

Följande företag är med i projektet Grisforsk2020:

Svenska Köttföretagen

Hushållningssällskapet

Jordbruksverket

JTI

Kristianstad Lagerhusförening

Lantmännen

Lundens Djurhälsovård

LRF

Nordic Genetics

Quality Genetics

SLU

SVA

Gård & Djurhälsan

Svenska Foder

Sveriges Grisföretagare

Veterinärförbundet

Saknas Ni på listan? Kontakta Barbro Mattsson, Gård & Djurhälsan - barbro.mattsson@gardochdjurhalsan.se 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår