Fältövervakning av svinsemin – så funkar det

Seminverksamheten av gris är liksom all seminverksamhet på djur relativt hårt reglerad i lagstiftning, både inom EU och i Sverige. Här följer en uppdatering om vad som gäller.

Hela systemet med fältövervakning av semin hos gris aktualiserades vid EU-inträdet 1995. Målet med regelverket är att förhindra och förebygga smittspridning, garantera redlighet och sist men inte minst bidra till ett gott produktionsresultat i besättningen. 

Detaljerade regler och obligatorisk provtagning

Verksamheten på galtstationen är noga beskrivet i regelverket. Där beskrivs t.ex. hur galtarna ska slussas in via karantän och vilka smittsamma sjukdomar som galtarna ska kontrolleras för innan de går in i verksamheten. Dessa smittsamma sjukdomar är brucellos, AD, svinpest, PRRS och leptospiros. Fertiliteten kontrolleras genom att spermiernas rörlighet och utseende undersöks i mikroskop.

Verksamheten i fält är också den noggrant beskriven i regelverket. Alla gårdar som använder semin måste ha en fältövervakande veterinär som ska ha genomgått en av Jordbruksverket godkänd utbildning. Vidare måste alla som seminerar ha gått en utbildning som är godkänd av Jordbruksverket. Det är viktigt att känna till att galtstationerna inte får leverera sperma till gårdar där djurägare/personal eller fältövervakande veterinär inte har godkänd utbildning.

Så här går utbildningen till

Vidareutbildning av veterinärer i svinsemin sker idag vid SLU. Djurägare/personal går en utbildning som galtstationen anordnar. Den tekniker som undervisar tillsammans med en fältövervakande veterinär måste också ha en godkänd utbildning av Jordbruksverket.

Fältövervakning

Veterinären med ansvar för fältövervakningen gör ett årligt obligatoriskt besök. Denne ska kontrollera att alla som inseminerar på gården har gått seminkurs. Vid besöket görs en hygienbedömning av besättningen med inriktning på seminverksamheten. Spermahantering liksom journalföring kontrolleras. Om uppenbara brister föreligger ska veterinärer kontakta berörd galtstation och länsstyrelse.

Årlig rapportering

Årligen rapporterar den fältövervakande veterinären resultatet av fältövervakningen i varje län till respektive länsstyrelse. Länsveterinären rapporterar i sin tur till Jordbruksverket som i sin tur rapporterar till EU i Bryssel.

Vi erbjuder fältövervakning i alla besättningar

Samtliga grishälsoveterinärer i Gård & Djurhälsan har kompetens för att utföra fältövervakning av svinsemin. Vi åtar oss uppdraget även i de besättningar som inte är anslutna till vår grishälsovård. Läs mer om särskild taxa för de besättningar som inte är anslutna till Gård & Djurhälsan.

 

Lena Eliasson-Selling
Grishälsoveterinär • Specialist i grisens sjukdomar
VMD• Diplomate ECPHM
lena-e-s@gardochdjurhalsan.se

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår