Projekt

Erfarenheterna från de besättningsbesök och utredningar som görs i svinbesättningar diskuteras i en klinikgrupp. Problemställningarna formuleras till projektplaner och externa medel söks. I den interna budgeten avsätts medel för pilotprojekt som kan bli en grund för större projekt. FoU verksamheten bedrivs ofta i nära samarbete med SVA, Lantbruksuniversitetet, Eurofins och medarbetare inom näringen. Den har en praktisk inriktning för att kunna användas i besättningsarbetet.

Inom följande områden bedriver Gård & Djurhälsan för närvarande projekt:

  • Handlingsplan Gris
  • Utredning av orsaker till ökande förekomst av luftvägsinfektioner i slaktgrisuppfödningen
  • Friskvinst som omfattar känd och tillämpad teknik vad gäller fruktsamhet och smågrisöverlevnad i svenska smågrisproducerande besättningar
  • WinPig som verktyg för att nå toppen
  • Översättning D9 material
  • Rådgivning – tillgänglig för alla
  • Kunskapsbas ekogris
  • Stark från start
  • Strategisk halmning – praktisk handbok
  • Nyckeltal för antibiotika

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår