2018-06-13

Kvarlämnade matrester kan sprida dödlig sjukdom

Jordbruksverket informerar allmänheten om afrikansk svinpest

Att afrikansk svinpest fortsätter att spridas i Europa och det har till stor del med den mänskliga faktorn att göra. Det är nämligen smittade köttprodukter som människor tar med sig som anses ligga bakom flera av de geografiska hopp som sjukdomen gör. Personer som arbetar med grisar, jagar, eller bara reser mellan länder har oftast inte tillräcklig kunskap om sjukdomen eller hur smitta sprids. Med anledning av detta har EU-kommissionen gett alla medlemsländer ett tydligt uppdrag att se till att en kommunikationsplan upprättas och sätts i verket. Jordbruksverket startar därför nu upp en informationskampanj som riktar sig till allmänheten för att informera om vikten att inte slänga köttprodukter och matrester i naturen. I samarbete med andra myndigheter kommer informationsplanscher sättas upp vid gränsstationer och rastplatser runt om i landet.

Ökad kommunikation ses som en stor del i att förebygga vidare smittspridning.

Läs mer om Jordbruksverkets kampanj här

Smittskyddsinstruktioner i samband med jakt finns här

Information på olika språk till besökare och arbetare på svenska gårdar finns här

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår