Våra föreläsare 2017  

Victoria Ohlsson
HKScan

Framtidens byggnad, vilka utmaningar finns?

Sverige är ett unikt land gällande djurskydd och djurvälfärd, där investeringskostnaden påverkas. Det är en utmaning i att bibehålla gott djurskydd med hög djurvälfärd med konkurrenskraftiga byggnader.

Jag är utbildad Lantmästare och Ekonom och har under åren på HKScan arbetat med affärsutveckling i olika former. Idag arbetar jag som Development manager och arbetar med olika frågor som gäller lönsamhet. En fråga som ständigt står i fokus inom företagandet och att vi inom branschen hittar lösningar tillsammans för att stärka företagandet från jord till bord.

Mattias Espert
Smågris Syd

Framtidens byggnad, vilka utmaningar finns?

Sverige är ett unikt land gällande djurskydd och djurvälfärd, där investeringskostnaden påverkas. Det är en utmaning i att bibehålla gott djurskydd med hög djurvälfärd med konkurrenskraftiga byggnader.

41 år familjefar tillika grisföretagare från södra Skåne. Grisföretagare sedan 2005, engagerad, driven och optimistisk om framtiden för den svenska grisproduktionen. Jag tror svensk grisproduktion har alla förutsättningar för att växa och bli en näring att räkna med i framtiden. Jag drivs av utmaningen att kombinera effektiv konkurrensmässig grisproduktion med bibehållet högt djurskydd med låg antibiotika förbrukning som följd.

Rebecka Westin
Gård & Djurhälsan

Varför förlora din förtjänst?  Ta med expertgruppen på gårdsbesök!   

Expertgruppen för smågrisöverlevnad inom Handlingsplan gris berättar om sitt arbete. Vilka råd har man gett ute på gårdarna och har de haft någon effekt?

Bondtös med rötterna på Varaslätten i Västergötland där hon sedermera även bor. Hade siktet inställt på att bli ko-veterinär men upptäckte under utbildningen att det är grisar som gäller! Brinner för att föra forskningsresultat ända ut till stallgolvet vilket lett till att hon förra året fick motta SLU:s tjänstemedalj för hennes avhandling om effekterna av strategisk halmning vid grisning. Hon är också en flitigt anlitad föredragshållare. 

Jörgen Lindahl
Distriktsveterinärerna

Varför förlora din förtjänst?  Ta med expertgruppen på gårdsbesök!   

Expertgruppen för smågrisöverlevnad inom Handlingsplan gris berättar om sitt arbete. Vilka råd har man gett ute på gårdarna och har de haft någon effekt?

Jörgen jobbar som överveterinär, gris, hos distriktsveterinärerna. Arbetet omfattar gårdsbesök, information och stöd till alla som jobbar med gris inom DV, och särskilt återutbildning och ledning av Dv’s nya Gris Team med specialinriktning på rådgivning i grisbesättningar i hela Sverige.

Jörgen är utbildat veterinär i 1982 i Danmark. Tog specialistutbildningen på gris i 1993. Bildade i 1995 grisrådgivningen Ö-VET och har jobbat enbart med gris sedan då. 

Jörgen är kursledare på specialistutbildningen i Danmark och har varit ordförande för danska grisveterinärar 1993- 2008. 

Christine Andersson
LRF Konsult

 

Öka lönsamheten-
håll koll på din produktionskostnad

För att nå toppen och öka lönsamheten till nästa nivå behövs en vass uppföljning, där produktion och ekonomi knyts samman.  Föredraget fokuserar på hur du kan förbättra lönsamheten i din slaktsvinsbesättning. 

Jag arbetar som affärsrådgivare på LRF Konsult i Ängelholm. Jag arbetar med företagsutveckling, uppföljning, ekonomi  och investeringsrådgivning. Jag sitter även med i expertgrupp Ekonomi för handlingsplan gris inom projektet 30till550.

Jag gillar att arbeta med grisproducenter, då det finns många duktiga företagare i branschen som ständigt vill utvecklas. Mitt mål är att vara ett proaktivt bollplank på vägen.

 

Camilla Backlund
SLA

Bra arbetsmiljö för bra arbetsplatser

Genom att ha en bra arbetsmiljö skapar vi bra arbetsplatser. Säkerhet och trivsel är viktigt för produktionen.

Camilla Backlund arbetar som arbetsmiljöexpert på SLA – Skogs- och lantarbetsgivarförbundet. Hon hjälper företag med frågor kring arbetsmiljö och tolkning av reglerna. En del i uppdraget är också att påverka reglerutformningen, och därmed villkoren för företagande. Camilla är utbildad arbetsmiljöingenjör och civilingenjör inom ergonomisk design och produktion och har sedan 2005 arbetat med arbetsmiljöfrågor inom olika branscher och sedan 2014 är hon på SLA. 

Viktor Eriksson
ICA

Möjligheter och utmaningar för svenskt kött 2018

Jonas Tunestål, VD KLS Ugglarps presenterar tillsammans med Viktor Eriksson, Kategoriområdeschef för Kött och Chark på ICA om det gemensamma arbetet om att förstärka fokus på svenskt kött i detaljhandeln.

I föredraget berättar vi även vad vi ser att ICA och våra kunder efterfrågar framåt, samt om våra gemensamma fokusområden för framtiden – att erbjuda ett riktigt bra lokalt/regionalt erbjudande och att satsa på måltidslösningar. 

 

Viktor Eriksson kommer ursprungligen från en familj där hälften var gardinhandlare och hälften lantbrukare och är idag kategoriområdeschef för Kött och Chark på ICA. Viktor kom från konsultbranschen till ICA för ett par år sedan, och har utöver att jobbat med inköp av kött och chark varit intern analyschef med fokus på Färskvaror. 

Jonas Tunestål
KLS Ugglarps

Möjligheter och utmaningar för svenskt kött 2018

Jonas Tunestål, VD KLS Ugglarps presenterar tillsammans med Viktor Eriksson, Kategoriområdeschef för Kött och Chark på ICA om det gemensamma arbetet om att förstärka fokus på svenskt kött i detaljhandeln.

I föredraget berättar vi även vad vi ser att ICA och våra kunder efterfrågar framåt, samt om våra gemensamma fokusområden för framtiden – att erbjuda ett riktigt bra lokalt/regionalt erbjudande och att satsa på måltidslösningar. 

Efter gymnasiet började Jonas Tunestål som slakteriarbetare på Ugglarps och parallellt med arbetet läste han ekonomi på Lunds Universitet. Under årens lopp har han arbetat sig upp i företaget och haft diverse tjänster, som till exempel controller och försäljningschef. År 2013 tog han över som VD för KLS Ugglarps och med en stor framtidstro på svenskt kött driver han nu företaget framåt. 

Foto: Tim Meier

Jenny Larsson
SLU

Vad orsakar spädgrisdiarré? 

Att nyfödda grisar drabbas av diarré är ett vanligt problem som kan vara svårt att komma tillrätta med. Vad beror detta på och finns det någon lösning inom räckhåll?

Jag är veterinär och arbetar som forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet. Våren 2016 disputerade jag med en avhandling om det som kallas den nya spädgrisdiarrén. Sedan dess har jag haft förmånen att få medel för att fortsätta min forskning och i nuläget driver jag två projekt om tarminfektioner hos nyfödda grisar. 

Gunnar Johansson
Gård & Djurhälsan

Vägledning för djurskyddskontroller på slakteri

De officiella veterinärerna vid slakterierna har nu arbetat efter vägledningen ett år. Jordbruksverket och Gård & Djurhälsan ger här sin syn på hur det fungerar.

Gunnar är veterinär och innehar sedan 2004 specialistkompetens i grisens sjukdomar. Förutom praktiskt djurhälsoarbete och rådgivning i östra Sverige ansvarar han för djurskydds- och djuromsorgsfrågor för gris inom Gård & Djurhälsan. Under några år i början av 2000-talet, arbetade Gunnar inom dåvarande Swedish Meats-koncernen och ansvarade för djurskydds- och djurvälfärdsfrågor. Under de senaste 15 åren har jag även deltagit i utbildning av djurtransportörer.
 

Johan Loberg
Jordbruksverket

Vägledning för djurskyddskontroller på slakteri

De officiella veterinärerna vid slakterierna har nu arbetat efter vägledningen ett år. Jordbruksverket och Gård & Djurhälsan ger här sin syn på hur det fungerar.

 

Jag (Johan) är husdjursagronom som jobbat på central myndighet med djurskyddsfrågor sedan 2005. Har före det varit foderrådgivare på mjölkkogårdar i Skaraborg (dåvarande Skara Semin). Har under min tid på myndighet jobbat mycket med kontrollvägledning för länsstyrelserna och livsmedelsverket. Under ett par år var jag lärare på SLU där jag utbildade djurskyddsinspektörer i djurskydd och djurskyddskontroll. 

Göran Silfverswärd
LRF Konsult

Hur kan jag överlåta mitt grisföretag – generationsskifte eller annan överlåtelse? 

Föredraget behandlar vad man bör tänka på, hur man förbereder och genomför en överlåtelse av ett grisföretag och lantbruksfastighet. Generationsskifte inom familjen? Överlåtelse till anställd? Extern försäljning?

Göran Silfverswärd är verksam som jurist hos LRF Konsult AB sedan 2008 och arbetar huvudsakligen med generationsskiften, företagsöverlåtelser, affärsjuridik och fastighetsrätt.  Göran har stor erfarenhet av generationsskiften av gårdar och lantbruksföretag och är ofta anlitad som föreläsare. Göran har tidigare varit verksam som advokat och bolagsjurist.

Lennart Nilsson
Sveriges skogs- och lantbruksråd i Peking

Exportseminarium

Till 2020 förväntas Kinas befolkning öka med 70 miljoner personer, motsvarande en konsumtion av 2,8 miljoner ton griskött.

Kom och lyssna på hur Regeringen, Livsmedelsverket, Jordbruksverket, KCF och LRF arbetar för att få till ett landsgodkännande till denna så viktiga marknad.

Jag är sedan den 1 september 2015 Sveriges skogs- och lantbruksråd i Peking. Ägnar en stor del av min tid åt arbete med olika slags tillståndsfrågor (exempelvis grisköttsärendet), framför allt som en kommunikations- och informationslänk mellan de behöriga myndigheterna hemma i Sverige och deras motsvarigheter på plats i Kina.   

 

Foto: Hans Berggren

Anders Källström
LRF

Exportseminarium -

Till 2020 förväntas Kinas befolkning öka med 70 miljoner personer, motsvarande en konsumtion av 2,8 miljoner ton griskött.

Kom och lyssna på hur Regeringen, Livsmedelsverket, Jordbruksverket, KCF och LRF arbetar för att få till ett landsgodkännande till denna så viktiga marknad.

Anders är VD och koncernchef i LRF sedan 2009. 2010 formades LRFs Livsmedelsstrategi, som syftade till att skapa tillväxt i svensk livsmedelsproduktion. I en värld som kommer att behöva mer mat har Sverige både möjligheter och ansvar att nyttja de resurser som framtiden behöver. 2014 skapades

LRFs exportstrategi som ett led i tillväxtarbetet. Det tar sikte på LRFs roll att samla näringen, skapa politiskt stöd och bygga nätverk för exportsatsningar. Svensk grisproduktion ingår som en del. I arbetet samverkar regering, organisationer, branschföretag och LRF. Med den nationella livsmedelsstrategin formas ett tidsfönster där vi alla ska ta position och verkligen arbeta för lands- och anläggningsgodkännanden för svensk grisproduktion.

 

Ingrid Eilertz
Jordbruksverket

Exportseminarium -

Till 2020 förväntas Kinas befolkning öka med 70 miljoner personer, motsvarande en konsumtion av 2,8 miljoner ton griskött.

Kom och lyssna på hur Regeringen, Livsmedelsverket, Jordbruksverket, KCF och LRF arbetar för att få till ett landsgodkännande till denna så viktiga marknad.

Jag heter Ingrid Eilertz och kommer från Jordbruksverket. Där är jag Avdelningschef för avdelningen för Djurskydd och hälsa som ansvarar för alla frågor inom myndighetens uppgifter som är kopplade till djur och livsmedelskedjan. Sammanfattningsvis verkar vi för att skapa förutsättningar för en konkurrenskraftig hållbar produktion. Jag är dessutom utsedd att vara Sveriges chefsveterinär innebärande att jag representerar Sverige internationellt i djurfrågor. En stor och viktig främjandeuppgift kopplat till detta är att skapa förutsättningar för att öppna exportmarknader för svensk animalieproduktion, t ex som vi nu gör insatser tillsammans för att öppna för export av griskött till Kina.

Magnus Därth
KCF

Exportseminarium -

Till 2020 förväntas Kinas befolkning öka med 70 miljoner personer, motsvarande en konsumtion av 2,8 miljoner ton griskött.

Kom och lyssna på hur Regeringen, Livsmedelsverket, Jordbruksverket, KCF och LRF arbetar för att få till ett landsgodkännande till denna så viktiga marknad.

Sedan 2014 VD på Kött och Charkföretagen (KCF) som är branschorganisationen för slakterier, styckningsföretag och charkuterier med verksamhet i Sverige. KCF bistår medlemmarna i branschens näringspolitiska frågor rörande kött och charkuterier som livsmedel. Kött och Charkföretagen hanterar exempelvis frågor kring livsmedelslagstiftning såsom redlighet, hygien och märkning. Vi hanterar även andra frågor som berör hela kött- och charkindustrin såsom exempelvis hälsofrågor, branschutbildning och inte minst export av kött och charkuterier.

Min roll i arbetet med att skapa förutsättningar för export av svenskt griskött till exv. Kina är att vara köttindustrins sammanhållande länk mot regeringen och myndigheterna både i Sverige och i Kina. 


Ellen Anker-Kofoed
Livsmedelsverket

Exportseminarium -

Till 2020 förväntas Kinas befolkning öka med 70 miljoner personer, motsvarande en konsumtion av 2,8 miljoner ton griskött.

Kom och lyssna på hur Regeringen, Livsmedelsverket, Jordbruksverket, KCF och LRF arbetar för att få till ett landsgodkännande till denna så viktiga marknad.

Ellen Anker-Kofoed, statsinspektör inom exportfrågor på Livsmedelsverket. Särskilt ansvar för vårt regeringsuppdrag att bilda ett samverkansforum i marknadstillträdesfrågor, dvs. utveckla myndigheters samarbete inom exporten tillsammans med näringen. Tidigare arbetat sju år på Kommerskollegium med handelspolitik och livsmedel. Uppvuxen på skånsk gård och skolad på lantbruksuniversitet i Sverige och på Nya Zeeland.

Johan Krallis Anell
Näringsdepartementet

Exportseminarium -

Till 2020 förväntas Kinas befolkning öka med 70 miljoner personer, motsvarande en konsumtion av 2,8 miljoner ton griskött.

Kom och lyssna på hur Regeringen, Livsmedelsverket, Jordbruksverket, KCF och LRF arbetar för att få till ett landsgodkännande till denna så viktiga marknad.

Johan Krallis Anell är nationell exportsamordnare med uppgift att stärka de svenska livsmedelsföretagens exportförmåga. Samordnarfunktionen är en åtgärd inom ramen för livsmedelsstrategin. I uppdraget inryms att arbeta mot företag, regioner och livsmedelsaktörer i Sverige och hjälpa dem att nå ut till nya marknader samt att vara en lots och ett stöd för redan exporterande företag.

Margareta Åberg
LRF Kött/SGF

Exportseminarium -

Till 2020 förväntas Kinas befolkning öka med 70 miljoner personer, motsvarande en konsumtion av 2,8 miljoner ton griskött.

Kom och lyssna på hur Regeringen, Livsmedelsverket, Jordbruksverket, KCF och LRF arbetar för att få till ett landsgodkännande till denna så viktiga marknad.

Margareta är lantmästare och expert i grisfrågor inom LRF. Hon är även verksamhetsledare för Sveriges Grisföretagare. Margareta arbetar bland annat med den för branschens gemensamma handlingsplan Gris. Inom denna är exportsatsningar en av tre viktiga huvudfokus, varpå branschen under de senaste två åren har gjort viktiga investeringar för att få igenom ett landsgodkännande från Kina. De andra fokusområdena är produktion och marknad. 

Olof Månsson
Svenska Foder

Utfodringsstrategi för den moderna suggan

Den moderna suggan har stor genetisk potential att producera många smågrisar. Hur skall vi tänka praktiskt kring utfodring för att utnyttja den potentialen?

Jag arbetar på Svenska Foder AB som produktchef och säljledare på grisfoder. Jag är husdjursagronom och har arbetat i foderbranschen med bland annat utfodring av Grisar sedan 2002. Jag har gått på Lantbruksgymnasium och arbetat praktiskt med suggor och slaktsvin men också med mjölkkor och växtodling. Tillsammans med min fru och våra tre barn bor vi på hennes föräldragård utanför Hammenhög i hjärtat av Österlen.

 

 

Anna Rydberg
RISE

Digital teknik för slaktgrisstallar

Den digitala utvecklingen går mycket snabbt och kommer även påverka slaktgrisnäringen. Kom och lyssna på ett föredrag om den senaste teknikens möjligheter och varför alla pratar om digitalisering idag. 

 Anna Rydberg ansvarar för programmet Innovativa tekniker och processer vid institutet RISE Jordbruk och livsmedel. RISE uppdrag är att stärka konkurrenskraften för företag inom jordbruks- och livsmedelbranschen. Anna Rydberg har disputerat i bildanalys och har lång erfarenhet av forskning och innovation inom jordbrukssektorn. Hon har forskat på allt från konstgödselspridning till grisvågar och har följt den digitala utvecklingen under många år. 

 

 

Christoffer Andersson
Fyrklövern

Attraktiv arbetsplats (Employer Branding) samt varför ett effektivt styrelsearbete kan lyfta ett företag.

Svårigheter att rekrytera medarbetare inom lantbruksnäringen gör att man som arbetsgivare måste arbeta aktivt med sitt medarbetarvarumärke. Genom att tydliggöra företagets långsiktiga mål underlättas de dagliga rutinerna.

Arbetar med företags- och affärsutveckling inom Fyrklövern. Har erfarenhet av bl.a. vd på Hushållningssällskapet Östergötland, kläckerichef på Swehatch, säljledare i Östeuropa på Väderstad Verken, styrelseledamot i SLA och Agricam, egenföretagare, mm. Drivs av att se hur människor och företag utvecklas. Den viktigaste resursen i ett företag är alltid medarbetarna och då måste man vårda dem.

 

Stefan Stolt
S Stolt Lantbruk

“Bli rik på jordbruk” den självklara idén 1996!? 

Att börja med två tomma händer och satsa allt på potatisodling i Norrlands inland visade sig vara helt fel för en skoltrött och egensinnig 19 åring. Efter ett år fanns bara skulder och ett skruttigt torp. Ändrad inriktning eller undergång – det blev utegrisar och maskinentreprenad!

Efter tio år såg allt lysande ut och det var dags att växla upp och köra rätt ner i diket... fastighetsbolag, skogsaffärer, jordbruk i Ukraina, krig och asylboende.


 

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår