Foder- och produktionsuppföljning

Uppföljning och analys är nödvändigt för att kunna förbättra och styra produktionen. För smågrisproducenter och suggringar finns produktionsuppföljningsprogrammet PigWin Sugg, som säljs av Svenska Pig. Information om hur du köper programmet och tips för att göra dokumentationen lättare finns på PigWins egen sida.

Besättningens foderförbrukning och djurens foderutnyttjande kan beräknas i PigWin Sugg. Inköp av råvaror eller foder kan sammanställas i en loggbok för bra översyn. För att kunna göra ett foder som motsvarar grisarnas krav till lägsta kostnad är det nödvändigt att göra foderanalyser. Utifrån analysen fås uppgifter om fodrets näringsmässiga innehåll och hygieniska kvalitet. Ta kontakt med ett akrediterat bolag för att göra analys på foder, vatten eller strömedel. SVA och Eurofins har upprättat suggpengspaket för foderprovtagning, Eurofins Suggpengspaket och SVA:s suggpengspaket

Bra utfodringsrutiner är viktigt för att ta vara på djurens produktionspotential. Suggor behöver tillräckligt med kroppsreserver för att klara flera veckors digivning och åter komma i brunst några dagar efter avvänjning. Med regelbunden hullbedömning som förs in i ett schema följs suggornas hullutveckling över tid, vilket ligger till grund för deras fodertilldelning. Vill du lära dig att hullbedöma suggor rekommenderas denna instruktionsfilm. Du kan också ta fram hullbedömningsschema i PigWin med suggornas nummer förskrivna på schemat.

Det är också viktigt att justera fodergivan efter var i reproduktionscykeln suggan befinner sig och om hon äter upp eller inte. 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår