(SDS) rekommendationer vid utlandsbesök och för utländska besökare

  • Den som besökt en utländsk gård eller på annat sätt kommit i kontakt med klövbärande djur, tex på en marknad, måste vänta 48 timmar innan besök i en svensk besättning. Det gäller även de som normalt arbetar med djuren.

  • Den som besökt en utländsk gård eller kommit i kontakt med klövbärande djur i ett område där mul- och klövsjuka förekommer måste vänta i 5 dygn innan besök i en svensk besättning. Det gäller även de som normalt arbetar med djuren.

  • Kläder som använts på en utländsk gård måste tvättas (helst 60°) och skor/stövlar rengöras och desinfekteras efter hemkomst. Detta gäller även om man besökt en gård med djur som går ute. Kläder som inte går att tvätta ska inte användas vid arbete/besök på gården.

  • Matavfall får inte ges till grisar. Mul- och klövsjuka och svinpest kan spridas med smittat matavfall.

  • Besökare och anställd personal ska informeras om smittskyddsreglerna och matavfallsförbudet. För utländska besökare och utländsk personal rekommenderas att vårt intyg ”Visitors Certificate” fylls i.

  • Alla besättningar ska föra journal över besökare.

Gård & Djurhälsan har tagit fram information på flera språk om vilka regler och åtgärder som krävs när man varit utomlands och skall besöka eller jobba på en svensk grisgård.

Broschyren "Smittskydd vid besök på grisgårdar" har översatts till flera språk. 

Broschyr på Svenska

Broschyr på Engelska

Broschyr på Tyska

Broschyr på Estniska

Broschyr på Litauiska

Broschyr på Lettiska

Broschyr på Polska

Broschyr på Ryska


Informationsbladet "Välkommen till en av Sveriges djurgårdar" har översatts till flera språk. 

Information på Svenska

Information på Engelska

Information på Tyska

Information på Estniska

Information på Litauiska

Information på Lettiska

Information på Polska

Information på Ryska

Tryckta broschyrer och informationsblad kan beställas i webbshopen!

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår