Klok antibiotikaanvändning

Antibiotika är vårt viktigaste hjälpmedel vid bakteriella infektioner. Detta gäller både i humanvården och i veterinärmedicinen.

Antibiotikaresistens

Omfattande och kanske felaktig användning av antibiotika kan medföra att bakterier utvecklar resistens, det vill säga okänslighet för den aktuella antibiotikan. Bakterien påverkas inte alls och därmed uteblir behandlingsresultatet. Bakterier kan utveckla resistens mot flera olika antibiotika s.k. multiresistens. Resistensegenskaperna är dessutom överförbara mellan olika bakteriesorter. Detta innebär att problematiken med resistenta bakterier berör både djur och människor. Ett exempel är de gula staphylococcerna som utvecklat resistens mot ett flertal antibiotika och som benämns MRSA. Dessa kan förekomma vid så kallad sjukhussjuka. Bakterierna finns både hos folk och fä.    

Rekommendationer för antibiotikaanvändning och dosering

Läkemedelsverkets rekommendation för dosering av antibiotika till gris

Bakgrundsdokumentation till Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation

SVS Antibiotikapolicy för nötkreatur och gris

SVARMpat gris

Tillsammans med SVA och med ekonomiskt stöd från Jordbruksverket bedriver Svenska Djurhälsovården ett övervakningsprogram för att fånga upp eventuella problem med resistenta sjukdomsframkallande bakterier hos nötkreatur, grisar, får och fjäderfä. Programmet utvecklas och modifieras fortlöpande.

Just nu pågår inom SVARMPat en studie av svartskorv och mellanörainfektioner hos grisar.

Till höger finns artiklar baserade på resultat från tidigare genomförda studier.

Artiklar

Antibiotikaresistens - vart är vi på väg?

MINAPIG - nytt europeiskt projekt om alternativ till antibiotikaanvändning hos gris

Krav på resistensundersökning för användningen av vissa antibiotikatyper

Antibiotikaresistens - Våga förändra invanda beteenden

Zinkoxid - forskning om verkningsmekanism och resistensutveckling

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår