Afrikansk svinpest nu i polsk kommersiell besättning!

Den fruktade grissjukdomen afrikansk svinpest rapporterades i början av augusti i en polsk kommersiell besättning.

Utbrottet konstaterades i Rebiszewo-Studzianki i östra Polen. Danska grisuppfödare oroar sig för att smittan nu kommer närmare Danmark. För svenska grisföretagare är det än viktigare med ett gott smittskydd.

Rapporterade utbrott i Polen och baltikum under de två första månaderna 2016. Blå prickar är rapporterade tamgrisar och röda är vildsvin.

Afrikansk svinpest utgör fortsatt ett stort och pågående problem i baltstaterna och Polen. Hittills i år har 31 fall konstaterat bland tamgrisar och 1436 fall bland vildsvin.

"När det gäller utvecklingen av afrikansk svinpest så följer det ett tydligt säsongmönster med fall hos tamsvin under sommarmånaderna. Det såg ut på samma sätt under 2014 o 2015, med något enstaka undantag. Det säger biträdande statsepizootolog Karl Ståhl vid SVA till Gård & Djurhälsan i en kommentar. "Att Polen åter drabbats av fall efter att i princip varit skonade under 2015 är naturligtvis oroande och det är väldigt viktigt att vi följer utvecklingen. För svensk del är det viktigt med en god biosäkerhet och smittskydd på våra grisgårdar. Kontakta veterinär vid ökad dödlighet, förändrat hälsoläge eller andra typer av avvikelser i produktionen" avslutar Karl Ståhl.

Afrikansk svinpest kan spridas direkt mellan grisar och/eller vildsvin, men med tanke på Sveriges ytterst begränsad export och import av grisar och vårt geografiska läge, utgör människor som reser från områden där smittan finns den största risken för introduktion av smittan. Viruset som orsakar afrikansk svinpest har god överlevnadsförmåga och kan därför spridas effektivt via icke värmebehandlade kött- eller vildsvinsprodukter från infekterade djur, men också via kläder och redskap.

Kunskap om hur afrikanskt svinpestvirus sprids och vad man kan göra för att minska riskerna för introduktion är därför väldigt viktig.

Tänk på att:

 • Du och dina anställda vet vilka karantänstider som gäller efter att man har varit utomlands i kontakt med klövbärande djur.
 • Aldrig använda kläder, skor eller utrustning som använts vid besök utomlands vid arbete i svenska grisstallar
 • Inga livsmedel av köttprodukter från andra länder får komma i kontakt med svenska grisar (eller slängas utomhus så att vilda djur kan komma åt).
 • Information om ovanstående finns översatt till många olika språk, för att kunna lämnas till utländska arbetare. Du hittar dessa broschyrer här.
 • Upplys jägare som åker på jaktresor utomlands om vad de behöver tänka på för att inte utgöra en smittspridningsrisk. Information om detta finns här.
 • Ett utbrott av afrikansk svinpest i Sverige skulle vara mycket förödande för grisbranschen. Vi har därför alla ett ansvar att göra vad vi kan för att hålla smittan utanför Sveriges gränser.

Överlevnadstid för ASF-virus

• Gödsel i rumstemperatur: 11 dygn

• Blod vid rumstemp: 1 1/2 år

• Stallmiljö: 4 v

• Kött i rumstemp: 16 dygn

• Kylt kött: 150 dygn

• Saltat torkat kött:140 dygn

• Fryst kött: Flera år

Symtom vid afrikansk svinpest:

 

 • Plötslig död/hög dödlighet (vanligast)
 • Hög feber
 • Rörelsestörningar
 • Aborter
 • Andningssvårigheter
 • Blå missfärgning på huden

Kontakta alltid veterinär om du är osäker på hälsoläget hos dina djur. Även små misstankar är viktiga!

Artiklar

Afrikansk svinpest – förvärrad situation i Baltikum

Afrikansk svinpest sprider sig till Europa

Fortsatt spridning av Afrikansk svinpest – Litauens största grisbesättning smittad

Utbrott av afrikansk svinpest gör det viktigt att informera besökare på gården

Svinpesten kommer närmare – skydda din gård

 

 

 

 

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår