Grishälsoförsäkringar

Genom åren har det visat sig att försäkringsersättningar vid allvarliga hälsostörningar har varit viktiga för att täcka uppfödarens förluster. Det har varit särskilt viktigt då besättningarna har drabbats av salmonella.

Gård & Djurhälsan har ett mångårigt samarbete med Agria Djurförsäkring om grishälsoförsäkringar. Vi har överläggningar tillsammans med företrädare för slakteriföretag, avelsorganisation och producenter inför varje nytt försäkringsår om grundförsäkringens innehåll och premienivåer.

Grishälsovård Grund är en smittskyddsförsäkring som skyddar suggor och smågrisar upp till 30 kg. För slaktgrisarna finns katastrof- och smittskyddsförsäkringen.

Katastrof Slaktgris som skyddar slaktgrisuppfödningen. För integrerade besättningar gäller det att teckna både Svinhälsovård Grund hos Gård & Djurhälsan och Katastrof Slaktgris hos slakteriet eller direkt hos Agria Djurförsäkring.

Tidigare har Katastrof Slaktgris varit automatiserad i och med avtal med något av de stora slakterierna. Grismarknaden har dock under senaste året genomgått en stor förändring, med spotmarknad och leveranser till olika slakterier, vilket ökar risken för att djuren kan vara oförsäkrade om slakteriet inte har försäkringsavtal. Det är därför idag viktigt att producenten själv kontrollerar försäkringsskyddet hos sitt slakteri eller hos Agria Djurförsäkring. Speciellt viktigt är att vara observant på att hela årsproduktionen måste var försäkrad för att salmonellaskyddet ska gälla! Det är ju inte säkert att det slakteri som producenten levererar till har något försäkringsavtal. Det är djurägarens ansvar att kontrollera att besättningen är korrekt försäkrad. Om producenten endast levererar en del av sin årsproduktion till ett slakteri och inte vet var han kommer leverera nästa gång är rekommendationen att han tecknar en motsvarande försäkring, som baseras på beräknad årsproduktion, direkt hos Agria Djurförsäkring.

Inom ramen för samarbetet förutsätter Agria Djurförsäkring att besättningen i den löpande driften uppfyller rekommendationerna om karantän, utlastning och personalsluss. Försäkringsbolaget ställer också självklart krav på att djurskyddsbestämmelserna efterlevs.

Utöver ovan nämnda försäkringar finns möjlighet hos vissa slakterier/avelsorganisationer att teckna specialförsäkringar för ex avelsbesättningar och gyltproducerande besättningar.

För frågor kontaktas Agria Djurförsäkring, tel 020-88 88 88.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår