Näringslära och Fodermedel

Vatten är det viktigaste fodermedlet till grisar. Olika djurkategorier har olika vattenbehov. Vattenprover analyseras av Eurofins.

Näringen i grisens foder delas upp i definierade ämnen eller grupper av ämnen för att det skall vara möjligt att bestämma djurens behov och styra fodrets sammansättning. En noggrann värdering av råvarornas näringsinnehåll är avgörande för att kunna göra foder som motsvarar grisarnas krav till lägsta kostnad. Om vi värderar råvarorna rätt kan vi vara precisa i sammansättningen av foder och inte ”spilla” näring.

Fodertillsatser är produkter som används för att påverka fodermedlens egenskaper och eller djurens produktionskapacitet. Alla tillsatser måste vara godkända av SJV.

Uppföljning och analys är helt nödvändig för att kunna förbättra och styra produktionen. Energiutbytet är det bästa enskilda måttet på effektiviteten hos växande grisar och det beror på att utbytet i normala produktionssituationer är oberoende av energiintaget. Observera att energiutbytet definieras som levande kroppstillväxt per energienhet.

Den miljöpåverkan som foder och utfodring står för kommer främst från kväve och fosfor. Kväve spills dels via ammoniak, som bidrar till växthuseffekten, och dels via urlakning från marken. Utsläpp av fosfor orsakar övergödning av vattendrag, sjöar och hav.

Artiklar

Aktuellt om mögel i halm och spannmål

Zinkflöde till marken i svensk smågrisproduktion

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår