Byggnader och Inredning

Att investera i grisproduktion är ett stort projekt. Byggprocessens tid från tanke till färdigt stall, varierar. Erfarenheter från andra grisföretagare kan leda till snabbare beslut och undvikande av planeringsmissar.

När besättningarna växer så blir det allt viktigare att förstå och värdera grisningsboxar efter hur effektivt man kan jobba med dem, utan att kvaliteten i arbetet eller produktionsresultatet försämras. Viktiga arbetsmoment i en grisningsbox är utgödsling/rengöring och att man enkelt kan komma åt smågrisarna flera gånger under digivningsperioden.

Energiåtgången i grisproduktionen är hög och energikostnaderna ökar. Studier har visat att ventilationen står för 46% av energiåtgången i slaktgrisproduktionen. Energiförbrukningen skiljer sig mellan enfas och trefasfläktar. Trefasfläktar har en högre investeringskostnad men en lägre energiförbrukning jämfört med enfasfläktar. Att rengöra ventilationen en gång per år har visat sig vara lyckosamt för att minska energiåtgången.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår