FÅRHÄLSOPROGRAMMET

Fokus på en frisk besättning

Fårhälsoprogrammet är ett webb-baserat dataprogram där du som djurägare kan registrera data som har betydelse för hälsoläget i din fårbesättning. Programmet fokuserar på de avgörande faktorerna för att få en friskare besättning som producerar optimalt med avseende på fertilitet, lammöverlevnad, tillväxt och uppfödningstid. Programmet hjälper dig som djurägare att få översikt över och följa upp dina produktionsresultat och flockhälsa. Det ger veterinären en djupgående inblick i de faktiska förhållandena på gården och förbättrar därmed förutsättningarna för en bra rådgivning.

Fårhälsoprogrammet ingår i FÅR PLUS och kan köpas som tilläggstjänst i FÅR BAS.

Pris: 1000 kr + moms per kalenderår.

Produktionen

Här finns uppgifter om din besättning samlade och du kan här jämföra dina värden med andra besättningar. Du kan jämföra med din egen ras eller mot Elitlamm medel. Uppgifterna hämtas från Elitlamm eller registreras manuellt om man inte är med i Elitlamm.

Du kan också sätta mål för din egen produktion som du kan jämföra med de senaste tre årens resultat. Målen är nödvändiga för att du skall kunna simulera det ekonomiska utfallet i Potentialen. Målen kan ändras för att simulera olika utfall.

Under den röda flaggan visas gränsvärden som antingen kan vara baserade på medelvärdet för rasen eller vara gemensamma för alla raser. Om ditt utfall ligger utanför dessa värden kommer rutan att bli röd för den aktuella parametern, och överföras till hälsoplanen som ett identifierat problem.

Under den röda flaggan visas gränsvärden som antingen kan vara baserade på medelvärdet för rasen eller vara gemensamma för alla raser. Om ditt utfall ligger utanför dessa värden kommer rutan att bli röd för den aktuella parametern, och överföras till hälsoplanen som ett identifierat problem.

Se hela bilden här

Sjukdomarna

Här registreras de sjukdomar som förekommit under det aktuella året och på samma sätt som i Produktionen får du en jämförelse med den ras du har valt eller med Elitlamm medel. Det finns också Röd flagga för ej tillfredsställande värden.

Biosäkerheten

Här får du en genomgång av goda smittskyddsrutiner för att undvika att smitta förs in på gården och till din besättning.

Genom att vara med i Fårhälsoprogrammet visar du att hälsa och biosäkerhet är satta i fokus. Exempelvis kräver allt fler certifieringar att man kan visa en plan för förebyggande hälsoarbete och biosäkerhet.

Se hela bilden här 

Hälsometern

Här kan du snabbt få en överblick på din besättning för de viktigaste faktorerna som påverkar en lammproduktion med hög kvalitet och de viktigaste produktionsnedsättande sjukdomarna. Du tar här helt enkelt ”tempen” på din besättning och ser den historiska utvecklingen jämfört med de mål som du har satt.

 

Jämförelse av lammens tillväxt under de tre senaste åren och en jämförelse med dina egna mål.

Se hela Hälsometer-bilden här

Potentialen

Här kan du simulera det ekonomiska utfallet om du når de mål du har satt upp. Beräkningen tar enbart hänsyn till en bättre kvalitet för fertiliteten, lammöverlevnaden och tillväxten för befintlig besättningsstorlek. Helt enkelt förbättra vad du redan har.

För att du skall nå målen är ett gott hälsoläge, ett gott management och en hög biosäkerhet mycket viktiga. Din veterinär kan hjälpa dig med en bra åtgärdsplan som stödjer dina mål.

Hälsoplanen

Hälsoplanen upprättas av en veterinär med FHP-utbildning efter ett besök på gården. Den är en grund och vägledning för ett förebyggande hälsoarbete, gott management och en hög biosäkerhet och hjälper dig till en friskare besättning som producerar bättre om du genomför den.

Hälsoplanen är en tilläggstjänst. Vill du inte göra en hälsoplan kan FHP användas endart som ett produktionsstyrningsprogram.

Se hela Hälsoplan-bilden här 

Kalendern

De åtgärder som föreslagits i Hälsoplanen lägger veterinären in i Kalendern. Du kan också använda Kalendern för egna anteckningar.

 

Se hela Kalender-bilden här

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår