Fårhälsoprogrammet

Fårhälsoprogrammet är ett webb-baserat dataprogram där djurägaren registrerar data som har betydelse för bedömning av hälsoläget i fårbesättningen.

Programmet hjälper djurägaren att få översikt över och följa upp sina produktionsresultat och flockhälsa. Det ger veterinären en djupgående inblick i de faktiska förhållandena på gården och förbättrar därmed förutsättningarna för en kvalitetssäkrad och målinriktad rådgivning.

Utvecklingen av Fårhälsoprogrammet har genomförts i ett projekt finansierat av LRF, Statens jordbruksverk och Svenska Djurhälsovården.

Om djurägaren redan registrerar data i Elitlamm kan en stor del av de upplysningar som efterfrågas i fårhälsoprogrammet hämtas direkt från Elitlamm. Elitlamm är dessutom under utveckling för att ytterligare anpassas till Fårhälsoprogrammet. Även djurägare som inte använder Elitlamm kan använda fårhälsoprogrammet, men måste då registrera manuellt.

Efter att ha registrerat data om gården, skötselrutiner, rutinprovtagningar och rutinbehandlingar, produktionsresultat, sjukdomar i besättningen och biosäkerhet/ smittskydd kan djurägaren jämföra sina resultat med andras och sätta upp mål för kommande års produktion.

Djurägaren får: Jämförelsen, en jämförelse med andra besättningar inom samma ras, Hälsometern, en grafik som visar de viktigaste produktionsfaktorerna och sjukdomarna över tre år, Potentialen, en beräkning av det ekonomiska utfallet om de uppsatta målen uppnås, Hälsoplanen, en åtgärdsplan med identifierade förbättringsområden som upprättas av veterinären efter ett besök på gården, Kalendern, med de åtgärder som föreslås i Hälsoplanen.

Fårhälsoprogrammet levererar inte några färdiga lösningar utan identifierar problemområden som veterinären och djurägaren får arbeta fram gårdsanpassade lösningar för.

För veterinären fungerar programmet som ett hjälpmedel inför hälsobesöket och förbättrar förutsättningarna för att kunna ge målinriktad konstruktiv rådgivning till lammproducenten.

Veterinären får tillgång till djurägarens uppgifter innan besöket och tiden på gården kan då användas på ett mer rationellt sätt än tidigare.

Karin Lindqvist-Frisk

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår