Grundkurs för nystartade fårproducenter

 

Inom fårnäringen tillkommer det årligen många nya fårproducenter. Detta gör att det hela tiden finns ett stort behov av baskunskaper kring hur får ska skötas och utfodras för en god djurhälsa och ett bra produktionsresultat.

Detta projekt skall generera ett material som skall ligga till grund för grundkurser för fårproducenter. Kursen är tänkt att varva föreläsning med att deltagarna själva jobbar med en individuell produktionsplan som kan tas med hem efter kursen. Under kursen tränas även praktisk hullbedömning. Det kommer att lämnas ut skriftligt material för att stimulera vidare läsning efter kursen. Det material som tas fram är öppet för alla och kommer även att kunna delas ut under besättningsbesök.

Exempel på skötselrutiner som kommer att beröras är; vaccinationer, träckprover, betesplanering, avvänjning, hullbedömning, inköp av djur, klippning och klövvård. Fokus läggs dels på varför dessa rutiner är viktiga för fårens hälsa, dels på hur de praktiskt genomförs samt vart man kan vända sig för hjälp/mer information. Vilka krav som ställs av djurskyddslagen kommer att belysas. Ett avsnitt av kursen kommer att ta upp avlivning av får samt hantering av döda djur. Kunskaper om grundläggande utfodring kommer vävas in under kursens gång. Efter projektet kommer grundkurser för fårproducenter kunna hållas av veterinärer via exempelvis Länsstyrelser, naturbruksgymnasier och fårföreningar samt i egen regi av Gård & Djurhälsan eller andra aktörer.

 Det kursmaterial som vi vill skapa är tänkt att belysa hur skötsel och utfodring lägger grunden för en god djurhälsa och bra produktionsresultat vilket skapar välmående både djur och företag.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår