2018-07-10

Fästingar – viktigt att skydda lammen från dessa!

Fästingar är samlingsnamnet på små spindeldjur. De är parasiter som behöver suga blod för att utvecklas.

Det finns ca 20 olika fästingsorter i Sverige men de som har betydelse för fåren är vanlig fästing, Ixodes ricinus, samt den på Gotland förekommande fårfästingen, Haemaphysalis punctata.

Vanlig fästing angriper djur av alla arter (även människa) medan fårfästingen föredrar får och lamm.

Fästingen trivs i högt gräs och sly.

Utvecklingstadierna från ägg är via nymf – larv till vuxen fästing och normalt tar denna utveckling 2 – 3 år men i extrema fall kan det ta 1 – 6 år.

Vid massiva fästingangrepp kan djur bli sjuka av blodbrist, men den största risken för sjukdom är att fästingen överför smittämnen när de suger blod. Hos får är sjukdomen Anaplasmos den som orsakar mest lidande ffa hos lammen.

Anaplasmos är en infektion med bakterien Anaplasma phagocytophilium. Bakterien sätter ner immunförsvaret hos det infekterade djuret och gör att det drabbas av andra sjukdomar som ex. lunginflammation och ledinflammation. Hög feber och dödsfall förekommer också liksom påverkat allmäntillstånd, nedsatt foderlust och försämrad tillväxt.

Risken för smitta är störst under för- och sensommaren.

Därför är det viktigt att behandla djuren med profylaktiskt läkemedel som motverkar fästingangrepp. Dessa medel hindrar inte att får och lamm träffar på smittan men motverkar att de utvecklar sjukdom, troligen p.g.a. att mängden smittämne blir lägre.

Läs mer här!

SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) samlar in fästingar från områden norr om Dalälven och vill ha hjälp med att få dessa inskickade. Läs mer här!


Annika Melin
Djurhälsoveterinär Gotland

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår