Haemonchusprojektet

Kontroll av stora magmasken, Haemonchus contortus

Stora magmasken, Haemonchus contortus, intar en särställning bland parasiter och orsakar ofta sjukdom och därmed extra stora förluster. Den kan orsaka akut blodbrist hos djuren, vilket kan leda till ”plötsliga” dödsfall. Som vanligt drabbas framför allt lammen, men även vuxna djur, t e x högdräktiga tackor, kan dö. Vid lägre infektionsgrader kan fåren i stället visa diffusa symtom såsom dålig aptit, nedsatt tillväxt och sämre mjölkproduktion.

Följaktligen finns ett stort behov av effektiva metoder för kontroll och bekämpning av denna parasit. I ett projekt som initierades av Peter Waller, SVA, inkluderades sex fårbesättningar där stora magmasken påvisades och tidigare har orsakat problem. Alla djur som varit ute på bete föregående säsong avmaskades under stallperioden med två olika preparat, och effekten följdes med omfattande provtagning och undersökning av träck och löpmagar. Låga nivåer av Haemonchus-infektion påvisades på fyra av sex gårdar trots intensiv och kontrollerad avmaskning.

Metoden innebar effektiv kontroll av Haemonchus, och förebyggde på så sätt sjukdom och produktionsförluster. Däremot ledde det inte till utrotning av arten på gårdsnivå. Orsaken till att parasiten åter konstaterats på gårdarna är inte fastställd, och kan bero på såväl övervintring på bete som utebliven behandlingseffekt vid avmaskningen och/eller återintroduktion via andra djur.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår