Parasiter och träckprov

Följesedel, påsar och kuvert för träckprovstagning skickas ut till alla kunder i Gård & Djurhälsan FÅR. Du kan även beställa mer följesedlar och material här!

Parasitangrepp är ett stort problem hos får på bete. Framför allt inälvsmaskar smittar via gräset och sätter ner fårens hälsa och produktion. Djur som släpps på bete för första gången är de som är mest mottagliga, och alltså de som i första hand ska skyddas mot omfattande parasitangrepp. Det vanligaste symtomet på att lamm har för mycket parasiter är nedsatt tillväxt. Bara vid mer uttalade problem blir djuren sjuka, får diarré eller till och med dör.

Avmaskningsmedel kan dock aldrig kompensera för nedsatt kondition som i grunden beror på bristfällig utfodring eller annan, icke parasitorsakad hälsostörning. Det är alltså viktigt att åtgärda även sådana eventuella problem som kan bidra till att djuren blivit parasitbemängda.

De enda tarmparasiterna som utgör smittorisk även på stall och i rastgårdar utan bete är koccidierna. De är encelliga och behöver inte någon utveckling på betesmark. Framför allt ca en månad gamla lamm kan insjukna i koccidios med kraftiga, ibland blodblandade diarréer. Gängse avmaskningsmedel har inte effekt mot koccidier utan dessa behandlas med helt andra läkemedel.

Läs mer om vårt arbete med parasiter: SAMPAR och SVARMPAR

Träckprov

Som en del i kontroll av parasitstatus i den egna besättningen kan man skicka träckprov för analys.

Rutinmässig kontroll rekommenderas i första hand av tackor före betessläpp. Resultatet bidrar till information vid diskussion kring gårdens strategi vid betessläpp.

Generellt sett är det de unga djuren, dvs de som är ute på sin första betessäsong, som är känsligast för parasiter och därför ska skyddas. Det är därför viktigt att de erbjuds så rena välkomstbeten som möjligt. Det andra rutinmässiga parasitprovet bör tas på lamm t ex inför avvänjning eller annat betesbyte.

Gårdsanpassad modell för parasitkontroll

Instruktion för träckprovstagning

Förhindra att ny parasitsmitta kommer in i besättningen

Artiklar

Snart är det vår - snart dags för träckprov

Mer om maskar under stallsäsong

Parasitbekämpning under stallperioden

Fokus på bete och parasiter

Särskild varning för resistenta tarmparasiter

Bra provtagning ger säkrare resultat

Parasitsökarna på Vidilab

Behandlingskontroller och smittspårning

Rapporter om resistenta parasiter i Sverige

Resistenta parasiter - ett globalt problem som även nått Sverige

Forskning om stora leverflundran hos snäckor, får och nötkreatur

Stora leverflundran, att tänka på under hösten

Stora leverflundran i fokus när Fårhälsovården är på slakteriturné

Se upp för Stora leverflundran vid inköp av djur!

Hur övervintrar parasiter? (uppdaterad december 2016)

Europeiskt arbetsmöte för ökad kunskap om koccidios

Möte om koccidios i Norge

Egna försvaret viktigt i kampen mot parasiterna 2009

 

Avslutade projekt

Stora leverflundran

Haemonchusprojektet

Slutrapport Resistensprojektet

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår