Klövar och fotröta

Fotröta är en smittsam bakterieinfektion i klövspalt och klövhorn hos får

Fotröta sprids mellan besättningar med infekterade djur. Fotrötebakterien samverkar med Fusobacterium necrophorum, en bakterie som normalt finns i fårens omgivningsmiljö.

För att fotröta ska utvecklas krävs att klövspalthuden är försvagad av t ex fukt eller urin och gödsel. Fusobacterium necrophorum kan då orsaka ett eksem i klövspalten och därmed bana väg för fotrötebakterien.

Sedan 2009 driver Gård & Djurhälsan ett kontrollprogram mot fotröta - Klövkontrollen - finansierat av medel från Jordbruksverket. Programmet är frivilligt och syftet är främst att sanera drabbade besättningar samt att möjliggöra en livdjurshandel med fotrötecertifierade djur. Läs mer om Klövkontrollen här.

Rekommendationer

Rekommendationer inför riksbedömningarna 2018

Rekommendationer angående fotröta vid försäljning av livdjur och Riksbedömning 2018

Rekommendationer vid vallhundstävling och fotröta

Djurägarförsäkran angående Fotröta

Djurägarförsäkran angående fotröta 2018 för utskrift

Djurägarförsäkran angående fotröta 2018 skrivbar pfd

Artiklar

Kunskap hos svenska veterinärer och fårägare om klövsjukdomar hos får

Sanering och behandling av fotröta i fårbesättningar

Klövlidanden hos får

Rapport angående fotröta i Sverige 2004-2010

Fotröta i svenska fårbesättningar 2007-2009, sanering och friskförklaring

Prevalensstudie visar: Alla får har inte fotröta

Fotbad

Zinksulfat som karantänsbehandling och behandling av fotröta

Avslutade projekt

Ny metod för virulensbestämning av fotrötebakterier hos får

Karaktärisering av svenska bakteriestammar och identifiering av virulensmarkörer

Test av antibiotikakänslighet hos D.nodosus

Förekomst av fotröta hos slaktlamm i Sverige

Artikel om fotröteprojekten publicerad i veterinärtidningen nr 10-2010

Lilla fotröteprojektet

Fotröta i Svenska fårbesättningar 2007-2009, sanering och friskförklaring

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår